Jak nas widzą...

Caroline Ashen

Abstrakt


Autorka próbuje odpowiedzieć na pytania: kim są bibliotekarze, co ich wyróżnia, jak są po- strzegani przez czytelników i ludzi niezwiązanych z bibliotekami, jaki obraz bibliotekarzy kształtuje film i literatura.


Słowa kluczowe


bibliotekarz; bibliotekarka; biblioteka; film; powieść

Pełny tekst:

PDF