Czwarta umiejętność podstawowa: czytanie, pisanie, rachowanie i... wyszukiwanie informacji

Gail M. Staines

Abstrakt


Celem niniejszego raportu jest uświadomienie pracownikom wydziałów uczelni, biorącym udział w procesie dydaktycznym oraz bibliotekarzom, że student opuszczając progi uczelni, powinien mieć opanowaną czwartą z podstawowych umiejętności — wyszukiwanie informacji (zwaną także information literacy skills, czyli umiejętnością posługiwania się informacją, kompetencjami informacyjnymi). Kompetencje informacyjne są obecnie równie ważne jak umiejętność czytania, pisania czy znajomość arytmetyki. Informacja występuje dzisiaj w wielu postaciach i bywa różnej jakości. Naszą rolą, jako nauczycieli, jest wyposażenie następnego pokolenia w wiedzę, jak efektywnie wyszukiwać, lokalizować i analizować informacje, niezależnie od formatu, w jakim występują czy użytej technologii. Przyswojenie tej wiedzy daje studentom umiejętności sprzyjające osiągnięciu sukcesu w pracy, tworzeniu nowej wiedzy i aktywnemu uczestniczeniu w życiu społecznym, niezależnie od miejsca zamieszkania.


Słowa kluczowe


edukacja informacyjna; wyszukiwanie informacji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BOSCH, S., HENDERSON, K., KLUSENDORF, H. Under pressure, times are changing. Library Journal 2011, nr 8, s. 34.

BROUGH, K.J. Scholar's workshop: evolving conceptions of library service. Urbana: University of Illinois Press, 1953.

CLARK, J. Forward. W: La MARCA, S., MANNING, M. (ed.) Reality bytes: information literacy for independent learning. Adelaide: Univ. of South Australia, 1996, s. IV-V.

EISENBERG, M., BERKOWITZ, R.E. Information problem-solving: the Big Six Skills approach to library & information skills instruction. Norwood: Ablex Publishing Corporation, 1990.

FEATHER, W.A. Great-Quotes.com [on-line]. 2011 [Dostęp 2.07.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.great-quotes.com/quote/371009.

GANTZ, J.F. The diverse and exploding digital universe [on-line]. Framingham: IDC Information and Data, 2008 [Dostęp 2.07.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/diverse-exploding-idc-exec-summary.pdf.

HEAD, A.J., EISENBERG, M.B. Lessons learned: how college students seek information in the digital age [on-line]. Washington: University of Washington, 2009 [Dostęp 2.07.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://projectinfolit.org/pdfs/PIL_Fall2009_finalv_YR1_12_2009v2.pdf.

HORN, L. New York Times Subscription Services Goes Live Today. W: PCMag.com [on-line]. [Dostęp 2.07.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2382688,00.asp.

HOYER, J. Information is social: information literacy in context. Reference Services Review 2011, Vol.39, nr 1, s. 10–23.

Information Literacy Competency Standards for Higher Education [on-line]. Chicago: ACRL, 2007–2012 [Dostęp 2.07.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/informationliteracycompetency.cfm.

Information Literacy Standards for Science and Engineering/Technology [on-line]. Chicago: ACRL, 2007–2012. [Dostęp 2.07.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ala.org/acrl/standards/infolitscitech.

LANCASTER, F.W. Toward paperless information systems. New York: Academic Press, 1978.

MASSIS, B.E. Information literacy instruction in the library: now more than ever. New Library World 2011, Vol. 112, nr 5–6, s. 274–277.

Overview of curriculum mapping [on-line]. Baltimore: ASDC, 2001 [Dostęp 2.07.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://faculty.njcu.edu/mmaye/EDLDPLAN/cm_overview.pdf.

PERKINS, E. Johns Hopkins’ tragedy: could librarians have prevented a death? InfoToday [on-line] August 7, 2001 [Dostęp 2.07.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://newsbreaks.infotoday.com/nbreader.asp?ArticleID=17534.

WEINER, S.A. Information literacy: a neglected core competency. Educause Quarterly [on- line] 2010, Vol. 33, nr 1 [Dostęp 2.07.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.educause.edu.

Worldwide information growth ticker [on-line]. [Dostęp 1.07.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://thecontentwrangler.com/2011/03/02/worldwide-information-growth-ticker/.