Innowacje w bibliotekach w XXI wieku: spojrzenie z perspektywy międzynarodowej

Hui-Lan H. Titangos, Deborah Jan

Abstrakt


W bibliotekach spadają statystyki, zmniejsza się liczba wypożyczanych książek, zapytań bibliograficznych i wyszukiwań informacyjnych. Mając to na uwadze, autorzy przyjrzeli się modelom pracy trzech bibliotek spoza USA, wprowadzanym przez nie innowacjom jak również nowej roli nauczania we własnych bibliotekach. Doszli do wniosku, że w XXI w. biblioteki znalazły się na rozdrożu. Zmieniają się wymagania na zajmowanych stanowiskach, a także rola bibliotekarzy i bibliotek. Jednak pomimo zmian ról i form, podstawowa infrastruktura pozostaje niezmieniona, przynajmniej na razie.


Słowa kluczowe


biblioteka; innowacyjność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


McCORD, S. Two million checkout can’t be wrong: County libraries very popular. Santa Cruz Sentinel 2006, September 12.

Library news: A grand gathering for international librarianship. The Third Shanghai International Library Forum convened at Shanghai Library [on-line]. Shanghai: Shanghai Library, 2006. [Dostęp 22.11.2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.library.sh.cn/new- eng/events/list.asp?id=1243

SCHIMDT, J. Promote library services in a Google world. W: Management innovation & library services, the proceedings of the Third Shanghai International Library Forum. Shanghai: Shanghai Scientific and Technical Press, 2006, s. [172]-177.

MITHASSEL, R. Re: Contact & Other Info Please [e-mail]. Do Hui-Lan Huang Titangos. 2006, September 25.

CELIUS, O. Re: Contact & Other Info Please [e-mail]. Do Hui-Lan Huang Titangos. 2006, September 25.

KUNISH, A. (2004). LåtLån: Circulating digital music files via the public library. W: IFLA 2004, Buenos Aires, 4 Sept. 2004.

CHEN, X. A window open to the whole world — Shanghai Library's global cooperative promotion "Window of Shanghai [on-line]. [Dostęp 22.11.2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.libnet.sh.cn/silf2006/table.htm.

GOLEMAN, D., BOYATZIS, R., McKEE, A. Primal leadership. Boston: Harvard Business School Press, 2002.

SCHWAMBERGER, J. Re: The old computer docents training committee [e-mail]. Do: Barbara Snider. 2002, January 7.

ROTHMAN, D. H. Razing the tower of e-Babel: the reason e-books haven't caught on is simple: they're too complicated. Publishers Weekly 2006, August 28, nr 62 (1).