Komunikacja bez słów

Bożena Bogdańska

Abstrakt


Streszczenie: Artykuł przedstawia podstawowe informacje z zakresu komunikacji niewerbalnej. Odnosi się do komunikacji w życiu zawodowym, z uwzględnieniem pracy bibliotekarza. Przedstawiono w nim znaczenie wybranych postaw z zakresu komunikacji niewerbalnej oraz wskazano na korzyści płynące z przestrzegania podstawowych zasad komunikacji niewerbalnej.

Abstract:The article presents the basic information in the field of non-verbal communication. It refers to the different aspects of communication in professional life, including the work of a librarian. It also presents the meaning of selected attitudes of non-verbal communication and identifies some benefits of maintaining basic principles and rules of non-verbal communication


Słowa kluczowe


komunikacja pozawerbalna; mowa ciała; communication; non-verbal communication; body language, NLP;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


HOGAN, K. Sekretny język biznesu. Rozszyfruj każdego w 3 sekundy. Gliwice: Wydaw. Helion, 2009. ISBN 978-83-246-1937-5.

KINSEY GOMAN, C. Komunikacja pozawerbalna. Znaczenie mowy ciała w miejscu pracy. Warszawa: Studio EMKA, 2012. ISBN 978-83-62304-46-2.

KRUPA, I. Mowa ciała. Poradnik. Warszawa: Wydaw. Skarbnica Wiedzy, 2005. ISBN 83-89420-10-4.

LEATHERS, D.G. Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2007. ISBN 978-83-01-15036-5.

Polska Akademia NLP. W: Co to jest NLP? Neurolinguistic Programming Programowanie neurolingwistyczne [on-li­ne] [Dostęp 18.06.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://polskaakademianlp.pl/wiedza/nlp/.

SOSIŃSKA-PIOTR, M. Efekt pierwszego wrażenia, czyli jak nie osądzać błędnie. W: Pracownia Psychologiczna TU [on-line] [Dostęp 14.06.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://psychologicznatu.pl/efekt-pierwszego-wrazenia­-czyli-jak-nie-osadzac-blednie/.

TKACZYK, L. Komunikacja niewerbalna. Postawa, mimika, gest. Wrocław: Wydaw. Astrum, 1996. ISBN 83-86385-73-1.