Spisz – Pohronie – Bratysława, czyli o wędrówce przez Słowację w drodze do miasta lagun

Bartłomiej Antoni Bartelmus

Abstrakt


Artykuł stanowi zarysowy opis podróży przez Słowację w kierunku odległej Wenecji. Zadaniem jego jest zaprezentowanie walorów kraju na południe od Karpat, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków architektury i dzieł sztuki. Nacisk został położony na różnorodność podtatrzańskiego Spisza, Pohronia silnie związanego z górnictwem srebra i złota oraz stołecznego miasta Bratysława, będącego miejscem krzyżowania się kultury węgierskiej, austriackiej i słowackiej.

Słowa kluczowe


podróż; Słowacja; Węgry; architektura; sztuka; górnictwo; Spisz; Pohronie; Bratysława;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BARTA, I. I INNI. Die Geschichte Ungarns. Budapest: Corvina Verlag, 1971.

CHALUPECKÝ, I. Spišská Kapitula. Charakteristika pamiatky, Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1994, nr 5-6, s. 9-10.

ČELKOVÁ, M.; ČELKO, M. Dionýz Ignác Stanetti. Výstavba morového Trojičného stľpa v Banskej Štiavnici, Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1994, nr 5-6, s. 25-28.

EHM, J. I INNI. Československé hrady a zámky. Praha: Nakladatelství Orbis, 1972.

FIALA A.; SEMANKO A. K architektúre gotického paláca Bratislavského hradu, Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1993, nr 3, s. 21-23.

FIALA, A.; VALLAŠEK, A. Spišská Kapitula. Náčrt stavebných dejín, Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1994, r. 5-6, s. 11-13.

GLATZ, A. C. Dopl’nky k spišskej tabul’ovej mal’bie z obdobia 1440-1540, Zborník Slovenskej Národnej Galérie, r. 3, 1975, s. 23-60.

GLATZ, A. C. Pokus o vymedzenie maliarskych okruhov na Spiši v prvej polovici 16. storočia, Ars, r. 2, 1987, s. 55-100.

GOJDIČ, I. Stredoveký vývoj Dómu svätého Martína, Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 2004, nr 1, s. 7-14.

HAJDUCH, J. Slovenské hrady. Martín: Vydavateľstvo Osveta, 1972.

HOFFMANN, H.-CHR. Die Theaterbauten von Fellner und Helmer. München: Prestel Verlag, 1966.

HOLČÍK, Š. Grassalkovichov palác v Bratislave, Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1996, nr 4, s. 4-9.

JANKOVIČ, V. Stredoveká sakrálna architektúra v Banskej Štiavnici, Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1995, nr 4, s. 22-25.

JANOVSKÁ M.; NOVOTNÁ M. Najnovšie výskumy v Spišskej Kapitule, Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 2008, nr 3, s. 21-27.

JIROUŠEK, L., LIPTÁK, M. Spišská Sobota – Kostol sv. Juraja. Mestská pamiatková rezervacia. Spišská Nová Ves, 2006.

KAHOUN, K. Neskorogotická architektúra na Slovensku a stavitelia východného okruhu. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskiej Akademie Vied, 1973.

KOŚCIELAK, L. J. Historia Słowacji. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2010.

KRIŽANOVÁ, E. Datovanie zvoníc na Spiši, Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1995, nr 4, s. 46-49.

KUCHTOVÁ, O. Prvá vysokoškolská učebnica baníctva na svete, Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1995, nr 1, s. 34-36.

LABUDA, J. Počiatky banskej činnosti v Banskej Štiavnici, Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1994, nr 5-6, s. 20-21.

LICHNER, J.; BORODAČ, L. Die Kunstdenkmäler in der Tschechoslovakei. Slovakei. Leipzig: Interdruck, 1979.

LYKA, K. Matern, Ulrich. W: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, hg. von U. Thieme, F. Becker, Bd: 24: Mandere – Möhl, Leipzig 1968, s. 236.

MOJZER, M. Meister MS: Heimsuchung, W: Matthias Corvinus und die Renaissance in Ungarn. Ausstellung, Schallaburg, 8. Mai – 11. November 1982. Wien: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, 1982, s. 630, nr 768.

PISOŇ, Š. Hrady, zamky a kaštiele na Slovensku. Martín: Vydavateľstvo Osveta, 1977.

RADOCSAY, D. A középkori Magyarország táblaképei. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1955.

RADOCSAY, D. 450 Jahre Meister MS, Acta Historiae Artium, r. 4, 1957, s. 203-230.

SCHÜRER, O.; WIESE, E. Deutsche Kunst in der Zips. Brünn – Leipzig – Wien: Rohrer Verlag, 1938.

SEVEROVÁ, K. Sochy sv. Barbory a sv. Kataríny zo zbierok Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici, Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1995, nr 1, s. 17-19.

SPALEKOVÁ E.; SZÉKELY L. Korunovanie Karola Róberta Madonou v Spišskej Kapitule, Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 2006, nr 2, s. 9-13.

STRUHÁR, A. Geometrická harmónia historickej architektúry na Slovensku. Bratislava: Vydavateľstvo Pallas, 1977.

Súpis pamiatok na Slovensku. t. III, Bratislava: Tatran, 1969.

ŠÁŠKY, L. Premeny bratislavského hradu, Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1993, nr 5, s. 6-12.

ŠTEFANOVIČOVÁ, T. Dóm svätého Martína v Bratislave. Poznatky z najnovšieho archeologického výskumu, Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 2004, nr 1, s. 2-6.

TIBENSKÝ, J. Dejiny vedy a techniky na Slovensku. Martín: Vydavateľstvo Osveta, 1979.

URBACH, ZS. Die Heimsuchung Mariä. Ein Tafelbild des Meisters MS. Beiträge zur mittelalterlichen Entwicklungsgeschichte des Heimsuchungsthemas, Acta Historiae Artium, r. 10, 1964, nr 1/2, s. 68-123, nr 3/4, s. 299-330.

URBACH, ZS. Marginal remarks of the art of Master MS, W: „Magnificat anima mea Dominum“. MS mester Vizitáció-képe és egykori selmecbányai főoltára, Budapest: Magyar Némzeti Galéria, 1997, s. 77-100.

VACULÍK, K. Gotické umenie Slovenska. Zvolenský zámok: maj – oktober 1975. Bratislava: Slovenská národná galéria, 1975.

VASILIAK, E. Nad hrady a zámky. Praha: Olimpia, 1970.

VÉGH, J. Ungarn unter den Jagiellonen – eine Glänzezeit der Altarbaukunst. W: Die Jagiellonen. Kunst und Kultur einer europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit, hg. von D. Popp u. R. Suckale. Nürnberg: Germanisches Nationalmuseum, 2002, s. 263-275.

WILSDORF, H. Kulturgeschichte des Bergbaus. Ein illustrierter Streifzug durch Zeiten und Kontinente. Essen: Glückauf Verlag, 1987.