Otwarta Platforma Edukacyjna EBIB – efekty projektu

Dagmara Sawicka

Abstrakt


Artykuł przedstawia efekty projektu współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Opisano w nim Otwartą Platformę Edukacyjną EBIB oraz zamieszczone kursy e-learningowe: „Wyszukiwanie informacji w otwartych zasobach Internetu”, „Głęboki Internet (bazy danych) i możliwości jego przeszukiwania” oraz kurs „Redakcja publikacji elektronicznych”.


Słowa kluczowe


Otwarta Platforma Edukacyjna EBIB; e-learning; otwarte zasoby edukacyjne;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Creative Commons Uznanie autorstwa — Na tych samych warunkach 3.0 (CC BY–SA 3.0) [on-line]. [Dostęp 26.11.2013]. Dostępny w: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl.

DOBROWOLSKI, Z. O przyszłości Internetu. Biuletyn EBIB [on-line]. 2001, nr 8 (26). [Dostęp 12.11.2013]. Dostępny w: http://ebib.oss.wroc.pl/2001/26/dobrowolski.html. ISSN 1507-7187.

KOCÓR, M., CZARNIK, S. Bilans potrzeb zatrudnieniowych pracodawców i możliwości rynku pracy. W: GÓRNIAK, J. (red.) Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku. Warszawa: PARP, 2013, s. 17–54. ISBN 978-83-7633-170-6.

Otwarta Platforma Edukacyjna EBIB [on-line]. [Dostęp 11.11.2013]. Dostępny w: http://moodle.ebib.pl/.

SÓJKOWSKA, I. Otwarta Platforma Edukacyjna EBIB — Kurs „Głęboki Internet (bazy danych) i możliwości jego przeszukiwania”. Biuletyn EBIB [on-line]. 2013, nr 9 (145). [Dostęp 26.11.2013]. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/135/280. ISSN 1507-7187.

SZCZEPAŃSKA, B. Poradnik prawa autorskiego [on-line]. Sadurki: Stowarzyszenie EBIB, 2013. [Dostęp 26.11.2013]. Dostępny w: http://moodle.ebib.pl/course/view.php?id=8. ISBN 978-83-63458-07-2.

SZCZUCKA, A., TUREK, K., WOREK, B. Kształcenie po szkole. Uczenie się dorosłych, inwestycje w kadry w przedsiębiorstwach, instytucje szkoleniowe. Warszawa: PARP, 2012. ISBN 978-83-7633-125-4.

THORHAUGE, J. Rosnące znaczenie biblioteki jako instytucji obywatelskiej. Biuletyn EBIB [on-line]. 2004, nr 2 (53). [Dostęp 26.11.2013]. Dostępny w: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/53/thorhauge.php. ISSN 1507-7187.

TUREK, K. Starzenie się ludności jako wyzwanie dla gospodarki, rynku pracy, polityki i obywateli. W: GÓRNIAK, J. (red.) Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku. Warszawa: PARP, 2013, s. 74–105. ISBN 978-83-7633-170-6.