Otwartość w technicznej szkole wyższej - projekt Open AGH e-podręczniki

Karolina Grodecka

Abstrakt


W artykule przedstawiono wyniki badania stopnia świadomości pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na temat Otwartych Zasobów Edukacyjnych w kontekście jakości otwartych treści. Autorka przedstawia założenia otwartych e-podręczników oraz mechanizmy zapewniania ich jakości, jakie zostały zapla­nowane i wdrożone na podstawie wyników badań, w projekcie „Open AGH e-podręczniki”, rozpoczętym w maju 2013 r.


Słowa kluczowe


e-podręczniki; Open AGH; otwarta edukacja; otwarte zasoby edukacyjne; badania ankietowe; jakość nauczania;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


CK12 Foundation (2014) [on-line], [dostęp 25.01.2014]. Dostępny w: http://www.ck12.org/about/what-we-of­fer/.

CLEMENTS, K.I., PAWLOWSKI, J.M., User-oriented quality for OER: understanding teachers’ views on re-use, quality, and trust. Journal of Computer Assisted Learning [on-line]. 2012, nr 28, 4–14 [dostęp 21.01.2014]. DOI: 10.1111/j.1365-2729.2011.00450.x, dostępny także w: http://goo.gl/eg7XW0.

DANIELEWICZ, M., TARKOWSKI, A. Prawo autorskie w czasach zmiany. O normach społecznych korzystan­ia z treści [on-line], 2013 [dostęp 21.01.2014]. Dostępny w: http://centrumcyfrowe­.pl/strony/prawo­autorskie/.

DAVIS, H. C. i in. Bootstrapping culture of sharing to facilitate OER, IEEE Transactions on Learning Technologies, 2010, nr 3, s. 96–109.

EDUCAUSE, ECAR Study of Undergraduate Students and Information Technology [on-line]. 2013 [dostęp 21.01.2014]. Dostępny w: https://net.educause.edu/ir/library/pdf/ERS1302/ER­S1302.pdf.

GRODECKA, K., MARKOVIĆ J., KUSIAK, J. Open AGH — otwarte zasoby edukacyjne w praktyce. E-men­tor [on-line]. 2012, nr 3 (45), s. 57–63 [dostęp 21.01.2014]. Dostępny w: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/in­dex/numer/45/id/936.

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ws dotacji przedmiotowych do podręczników akademickich z dnia 5.12.2012 roku [on-line], [dostęp 21.01.2014]. Dostępny w: http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/21/32/21326/KMBT25020121227162900.pdf.

Tomorrow Project, Mapping a Personalized Learning Journey – K-12 Students and Parents Connect the Dots with Digital Learning [on-line], [dostęp 21.01.2014]. Dostępny w: http://www.to­morrow.org/speakup/SU11_April_Report.html.

WILEY, D. Intro to openness in education: a venn diagram [on-line]. 2013 [dostęp 21.01.2014]. Dostępny w: https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/a-venn-diagram?module_item_id=52603.