Sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego w ramach programu LLP ERASMUS

Dominik Woźniak

Abstrakt


W grudniu 2013 r. w ramach programu ERASMUS odbyłem szkolenie w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Bodenkultur w Wiedniu. W ciągu 5 dni zapoznałem się ze specyfiką i funkcjonowaniem Biblioteki oraz poznałem sposoby i warunki pracy tamtejszych bibliotekarzy.

Słowa kluczowe


Lifelong Learning Programme Erasmus; Universität für Bodenkultur Wien Bibliothek

Pełny tekst:

PDF