Digitalizacja najcenniejszych średniowiecznych rękopisów Biblioteki UMK

Marta Czyżak

Abstrakt


Autorka przedstawia projekt „Digitalizacja najcenniejszych rękopisów średniowiecznych Biblioteki Głównej UMK” zrealizowany w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu w 2013 r. dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego”. Omawia poszczególne fazy projektu: wybór 19 rękopisów (XI–XV w.) z kolekcji 72 rękopisów średniowiecznych biblioteki, konserwację zachowawczą, etap fotografowania i przetwarzania danych, publikację w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, popularyzację cyfrowej kolekcji. Omawia jej zawartość: rękopisy objęte projektem pochodzą z dawnej Państwowej i Uniwersyteckiej Biblioteki w Królewcu, a wśród nich kodeksy z dawnych bibliotek krzyżackich. Podkreśla bezcenną wartość sfotografowanych manuskryptów należących do polsko-niemieckiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego, a także aspekt ochrony i upowszechnienia zbiorów zrealizowany dzięki projektowi.

Słowa kluczowe


rękopisy średniowieczne; Królewiec; zakon krzyżacki; konserwacja; digitalizacja; europejskie dziedzictwo kulturowe; Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa; Manuscriptorium;

Pełny tekst:

PDF