Przystosowanie i implementacja otwartego systemu bibliotecznego Koha

Iwona Monika Drabik, Rafał Kopaczka, Ilona Szczudło

Abstrakt


W artykule przedstawiono prace wdrożeniowe systemu Koha w Bibliotece Politechniki Krakowskiej (BPK) oraz Bibliotece Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (BKAAFM). System Koha jest systemem o otwartym źródle, tworzonym przez programistów na całym świecie. Każda biblioteka może go modyfikować według własnych zapotrzebowań. System oferuje nowe możliwości polskim bibliotekom akademickim, a dzięki stworzeniu dodatkowych funkcji oraz peł­nemu tłumaczeniu w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższe­go, może stać się alternatywą dla innych dostępnych systemów bibliotecznych w Polsce. Artykuł za­wiera krótki rys historyczny systemu Koha, opis jego funkcjonalności oraz rozwiązania i ulepszenia, które zostały zastosowane w obu bibliotekach.


Słowa kluczowe


projekty biblioteczne; Open Source; zintegrowany system biblioteczny; dofinansowanie bibliotek; Koha; Biblioteka Politechniki Krakowskiej; Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


JANUSZKO-SZAKIEL, A., IMIOŁEK, K., FAJFER, A. Źródła finansowania projektów biblio­tecznych na przykładzie Biblioteki Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Biuletyn EBIB [on-line]. 2013, nr 4 (140) [Dostęp 24.01.2014]. Dostępny w: http://open.e­bib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/7/7.

Horowhenua Library Trust [on-line]. [Dostęp 27.01.2014]. Dostępny w: http://www.library­.org.nz.

Koha w Polsce. W: Strona Koha.org.pl [on-line]. Koha.org.pl, 2013 [Dostęp 27.01.2014]. Do­stępny w: http://koha.org.pl/index.php/koha-w-polsce.

Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w 2011 roku. Notes Bi­blioteczny Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego [on-line]. 2012 [Dostęp 24.01.2014]. Dostępny w: http://www.ka.edu.pl/biblioteka/o-bibliotece/notes-bibliotecz­ny/.

Koha Library Software. W: Official Website of Koha Library Software [on-line]. 2013 [Dostęp 27.01.2014]. Dostępny w: http://koha-community.org.

Centrum NUKAT [on-line], [Dostęp 08.02.2014]. Dostępny w: http://centrum.nukat.edu.pl.

Repozytorium Politechniki Krakowskiej [on-line]. Kraków: Biblioteka Politechniki Krakowskiej [Dostęp 08.02.2014]. Dostępny w: http://suw.biblos.pk.edu.pl.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna BPK. W: Strona Biblioteki Politechniki Krakowskiej [on-line]. Kraków: Biblioteka Politechniki Krakowskiej [Dostęp 08.02.2014]. Dostępny w: https://www.biblos.pk.edu.pl/wypozyczalnia_miedzybiblioteczna.