Wyzwania stawiane informatyce przez nowoczesne biblioteki na przykładzie automatyzacji Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach

Agnieszka Anna Łakomy

Abstrakt


W artykule poruszono problematykę roli, jaką we współczesnym świecie spełnia biblioteka, a wraz z nią wciąż rozwijające się systemy biblioteczne. Zaprezentowano wymagania, jakie musi uwzględniać system, aby zaspokoić potrzeby bibliotek oraz ich czytelników. Starano się odpowiedzieć na pytanie, czy systemy nadąża za nowoczesnymi bibliotekami, czy to może biblioteka nadąża za systemami.


Słowa kluczowe


CINiBA; PROLIB; SWD; RFID; biblioteka akademicka; system biblioteczny;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka [on-line]. [Dostęp 07.02.2014]. Dostępny w: http://www.ciniba.us.edu.pl/.

Dostosowanie systemu zarządzania zbiorami do nowoczesnego Modelu Otwartych Kolekcji Dziedzinowych — MOK w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego i Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Katowicach [on-line]. [Dostęp 07.02.2014]. Dostępny w: http://mok.bg.us.edu.pl/.

Integrator systemów RFID [on-line]. [Dostęp 07.02.2014]. Dostępny w: http://www.arfido.com/.

JESKE, A. Biblioteka — centrum kultury, informacji i wiedzy. Rozm. przepr. Jarosław Molga. Cyfrowa Polska 2012, nr 3, s. 14–15.

Max Elektronik [on-line]. [Dostęp 07.02.2014]. Dostępny w: http://maxelektronik.sygnity.pl/.

PAWELEC, D., WITEK, J., SMYŁŁA, M. (i in.) Projekt „Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka" wobec trendów i norm w budownictwie bibliotecznym [on-line]. 2009, nr 3 (103) [Dostęp 07.02.2014]. Dostępny w: http://www.ebib.info/2009/103/a.php?pawelec_in.

POKUSIŃSKA, Z., WIELGUS, I. Organizacja zbiorów w magazynach otwartych Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. W: Materiały warsztatowe z XV Ogólnopolskich Warsztatów JHP BN i UKD [on-line]. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 13.09.2013 [Dostęp 07.02.2014]. Dostępny w: http://bn.gov.pl/download/document/1379602806.pptx.