Projekty dofinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej a biblioteki akademickie

Agnieszka Goszczyńska

Abstrakt


Zestawienie projektów finansowanych  z funduszy strukturalnych UE przez realizowanych przez biblioteki akademickie  w okresie programowania 2007-2013

Słowa kluczowe


biblioteki akademickie; fundusze strukturalne UE; alternatywne źródła finansowania;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Portal Funduszy Europejskich (2008) [on-line]. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. [Dostęp 14.02.2014]. Dostępny w: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Mapa dotacji Unii Europejskiej (2007) [on-line]. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. [Dostęp 14.02.2014]. Dostępny w: http://www.mapadotacji.gov.pl/.

Podręcznik Beneficjenta III Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013. Łódź: Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski w Łodzi 2010. Wyd. 2.