Nowe technologie w projektach realizowane w Politechnice Śląskiej

Andrzej Kolmer

Abstrakt


W artykule omówiono działania, jakie będą zrealizowane do końca 2015 r. w Politechni­ce Śląskiej w zakresie tworzenia platformy usług do pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania wie­dzy. Zwrócono szczególną uwagę na wdrożenie najnowszych technologii informacyjnych zarówno w aspekcie infrastruktury IT Biblioteki Głównej, jak i aplikacji działających w tym środowisku obliczenio­wym.

Słowa kluczowe


technologie informacyjne; multiwyszukiwarka; Exlibris Primo; Exlibris sfx; Exlibris Primo Central; Exlibris bx; Vmware; Vsphere 5; Vmware View; Hitachi AMS 2300; Kirtas; Kabis III; Open Access; repozytorium; digitalizacja; dLibra; dLab; dArceo; FineReade

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


FINCH, D.J. (red.), Accessibility, sustainability, excellence: how to expand access to research publications [on-line]. [Dostęp 05.03.2014]. Dostępny w: http://www.researchinfonet.org/wp-content/uploads/2012/06/Finch-Group-report-FI­NAL-VERSION.pdf.

KOLMER, A., RYCHLEWSKA, M. Studium wykonalności projektu „Budowa wirtualnej infrastruktury informatycznej dla regionalnej zintegrowanej naukowo-technicznej bazy wiedzy BAWINA­TECH w Gliwicach”, Gliwice: RPO WSL, 2012.

WASKO S.A. Dokumentacja Podwykonawcza (OZ/D/151/AS/11), Politechnika Śląska Bibliote­ka Główna, Gliwice 2012.

SZPROT, J. Rekomendacje Centrum Otwartej Nauki ICM UW dotyczące otwartego repozytorium instytucjonalnego Politechniki Śląskiej, oprac. zlec. Gliwice 2012.

OSIEWICZ, K. Projekt zarządzenia i regulaminu repozytorium Politechniki Śląskiej, oprac. zlec. Gliwice 2012.

GRANT, C. The future of library systems: library services platforms [on-line]. [Dostęp 05.03.2014]. Dostępny w: http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/9922/FE_Grant_Future_Libra­ry_Systems_%20isqv24no4.pdf.