Architektura bibiotek akademickich - od czasów starożytnych po czasy współczesne

Anna Gogiel-Kuźmicka, Anna Sidorczuk

Abstrakt


Nil sine magno vita labore dedit mortalibus — aby osiągnąć najwyższą jakość przyszłych budow­li, trzeba wielkiego wysiłku twórców. Historia bibliotek jest tak długa jak historia pisma. W ciągu wielu wieków ist­nienia ulegały one ciągłym przeobrażeniom, a ich architektura zmieniała się, odzwierciedlając aktualne nurty i trendy budownictwa. Artykuł jest więc próbą nakreślenia istotnych zmiany, jakie zaszły w przeciągu wielu wieków w budownictwie bibliotecznym, aż po czasy nam współczesne.


Słowa kluczowe


historia bibliotek; budownictwo biblioteczne; architektura bibliotek; rozwiązania przestrzenne; rozwiązania funkcjonalne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


CUDNIK, Z. Skarbnice wiedzy. Wrocław: „Ossolineum”, 1980. ISBN 83-0400273-6.

BIEŃKOWSKA, B. Książka na przestrzeni dziejów. Warszawa: CEBID, 2005. ISBN 83-88581-21-X.

BIEŃKOWSKA, B., CHAMERSKA, H. Zarys dziejów książki. Warszawa: CUKB, 1987. ISBN 83-209-0557-5.

BIRKENMAJER, A. (red.). Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław: „Ossolineum”, 1971.

KOBIERSKA-MACIUSZKO, E. Projektowanie i budowa nowoczesnej biblioteki, W: Biliński, L. (red.). Va­demecum Bibliotekarza. Praktyczne i aktualne informacje dla bibliotekarzy. Warszawa: Wydaw. Verlag­Dashöfer, 2006. ISBN 83-88285-56-4.

KOBIERSKA-MACIUSZKO, E. Współczesne budynki biblioteczne w pracach LIBER Architecture Group. W: Biuletyn EBIB [on-line]. 2001, nr 4 [dostęp 12.03.2014]. Dostępny w: http://www.ebib.pl/biuletyn-ebib/22/a.php?kobierska_maciuszko. ISSN 1507-7187.

KONIECZNA, D. Współczesne trendy architektury bibliotecznej a zmieniające się wymagania użytkowni­ków bibliotek, W: Biblioteki XXI w. Czy przetrwamy? II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź, 19-21 czerwca 2006 r.: materiały konferencyjne, Łódź: Politechnika Łódzka, 2006.

SYKES, J. Redeveloping the world’s largest Social Science library for the 21st century, W: LIBER Quarterly [on-line]. 2004, vol. 14, nr 2 [dostęp 12.03.2014]. Dostępny w: http://liber.library.uu.nl/cgi-bin/pw.cgi/articles/000069/article_content.htm.