Tworząc powiązanie: rola biblioteki w ułatwianiu współpracy naukowej

Lucia Schoombee, Pieter Plessis du

Abstrakt


Współpraca stanowi bardzo ważny czynnik w rozwoju nauki i dorobku naukowego. Mając to na uwadze, biblioteki stanęły przed wyzwaniem bycia pośrednikiem w świadczeniu usług, mających na celu ułatwienie współpracy między naukowcami, co ostatecznie prowadzi do zwiększenia produktywności naukowej. Celem artykułu jest opisanie możliwości i realizacji usług bibliotecznych ułatwiających współpracę badawczą jako sposobu na realizację celów instytucjonalnych, w tym wypadku zwiększenia wydajności badań w Bibliotece i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu w Stellenbosch w RPA (SULIS). W artykule zostają opisane usługi i rozwiązania rozpoznane na SULIS, które wzmacniają rosnący trend współpracy naukowej. Autorzy skupiają się tutaj na trzech paradygmatach usług: (1) przestrzeni i udogodnień sprzyjających współpracy, (2) tworzenia świadomości o możliwości współpracy oraz (3) bibliometrii jako przykładu usługi wspierającej i ułatwiającej współpracę naukową i tworzenie sieci powiązań. W konkluzji autorzy potwierdzają związek między współpracą badawczą a produktywnością badań, a także pokazują, jak istotną rolę mogą pełnić biblioteki poprzez pomoc naukowcom w znalezieniu odpowiednich współpracowników oraz stworzenie zaplecza, ułatwiającego dostęp do sieci i sprzyjającego zaangażowaniu i współpracy. Na konkretnych przykładach artykuł pokazuje, jak biblioteki są w stanie reagować na nowe trendy w nauce, realizować cele instytucjonalne oraz ustanawiać nowe role dla bibliotekarzy w społeczności akademickiej. „Stworzenie powiązania” znaczy więcej niż tylko zainicjowanie współpracy między naukowcami. Oznacza to także dostrzeganie i rozpoznawanie zmian w dynamicznym środowisku naukowym poprzez dopasowanie swojego działania do celów instytucjonalnych uniwersytetu i kreowanie usług, które je ze sobą powiążą.


Słowa kluczowe


współpraca naukowa; rola bibliotek akademickich; infrastruktura biblioteczna;, bibliometria, Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu w Stellenbosch (SULIS), SciVal Experts; SciVal Strata; ResearcherID; SciVal Spotlight;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BOYD, D.M., ELLISON, N.B. Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication 2007, nr 13, z.1, s. 210–230.

BULLINGER, A.C., HALLERSTEDE, S.H., i in. Towards research collaboration — a taxonomy of social research network sites. W: Proceedings of the Sixteenth Americas Conference on Information Systems, Lima, Peru 2010.

CARL: Canadian Association of Research Libraries. Core competencies for 21st Century CARL librarians. Ottowa: CARL-ABRC, 2010.

GIBBONS, M., LIMOGES, C., NOWOTNY, H., SCHWARTZMAN, S., SCOTT, P., TROW, M. The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies. London: Sage Publications, 1994.

GIGLIA, E. Academic social networks: It’s time to change the way we do research. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine (Europa Medicophysica) 2011, nr 47, z. 2, s. 345–349.

JACOBS, D. An Informetric analysis of publication and research collaboration patterns in natural and applied sciences in South Africa. South African Journal of Library and Information Science 2008, nr 74, z. 1.

KATZ, J.S., MARTIN, B.R. What is research collaboration? Research Policy 1995, nr 26, s. 1–18.

KROLL, S., FORSMAN, R. A Slice of research life: information support for research in the United States. Dublin, Ohio: OCLC Research, 2010.

MONTIEL-OVERALL, P. Toward a theory of collaboration for teachers and librarians. School Library Media Research 2005, nr 8.

MOUTON, J. Patterns of collaboration in academic science in South Africa. South African Journal of Science 2000, nr 96.

NEAL, J. Advancing From Kumbaya to Radical Collaboration: Redefining the Future Research Library. Journal of Library Administration 2011, nr 51, z.1.

OLSON, G.M., ZIMMERMAN, A., BOS, N. Scientific Collaboration on the Internet.Cambridge: MIT Press, 2008 (pozycja wprowadzona przez tłumacza na podstawie danych w tekście).

ONYANCHA, O.B. Research collaborations between South Africa and other countries, 1986-2005: An informetric analysis. African Journal of Library, Archives & Information Science 2011, nr 21, z. 2, s. 99–112.

PARRA, G., KLERKX, J., DUVAL, E. More!: Mobile Interaction with Linked Data. Proceedings of the International Workshop on Data-Centric Interactions on the Web 2010, nr 6, s. 37.

SCHLEYER, T., BUTLER, B.S., SONG, M., SPALLEK, H. Conceptualizing and advancing research networking systems. ACM Transactions on Computer-Human Interaction 2012, nr 19, z. 1.

SHEPHARD, M. Library collaboration: what makes it work? W: Proceedings of the 25th IATUL Conference, 30 May — 3 June 2004.

SULIS: Stellenbosch University Library and Information Service. Research Commons concept document. Unpublished, 2011.

SULIS: Stellenbosch University Library and Information Service. Strategic Directions 2010-2015. Unpublished, 2010.

SU: Stellenbosch University. Strategic Plan for the Environment of the VR (R). Unpublished, 2012.

SUBRAMANYAM, K. Bibliometric studies of research collaboration. Journal of Information Science: Principles & Practices 1983, nr 6, z. 1, s. 33–38.

VAN NOTE CHISM, N. Challenging traditional assumptions and rethinking learning spaces. W: OBLINGER, D.G. (red.). Learning spaces [on-line]. 2006. Dostępny w: http://www.educause.edu/research-and-publications/books/learning-spaces.

VAN RAAN, A.F.J. The influence of international collaboration on the impact of research results: some simple mathematical considerations concerning the role of self-citations. Scientometrics 1998, nr 42, z. 3, s. 423–428.