Prawo autorskie i biblioteki: aktualne zagadnienia. Perspektywa EIFL

Teresa Hackett

Abstrakt


Electronic Information for Libraries (EIFL) [Informacja Elektroniczna dla Bibliotek] to międzynarodowa organizacja non-profit, która współpracuje z bibliotekami mając na celu zapewnienie dostępu do informacji cyfrowej w krajach rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową. Program dotyczący prawa autorskiego i bibliotek, zwany EIFL-IP wspiera zrzeszenie bibliotekarzy z krajów partnerskich, zajmujących się prawem autorskim, w propagowaniu sprawiedliwego systemu praw autorskich w celu zmaksymalizowania dostępu do wiedzy.


Słowa kluczowe


prawo autorskie; Electronic Information for Libraries; EIFL; biblioteki;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Lista krajów, w których działa EIFL: Where we work. W: EIFL [on-line], [dostęp 30.03.2014]. Dostępny w: http://www.eifl.net/where-we-work.

Lista bibliotekarzy działających w EIFL-IP: EIFL Copyright Librarians. W: EIFL [on-line], [dostęp 30.03.2014]. Dostępny w: http://www.eifl.net/eifl-copyright-librarians.

Supporting Document T: Text Mining and Data Analytics in Call for Evidence Responses [on-line], [dostęp 30.03.2014]. Dostępny w: http://www.ipo.gov.uk/ipreview-doc-t.pdf.

OKEDIJI, R., PROSSER, W.L. Legal and Policy Challenges for Libraries in the Age of Digital Books [on-line], [dostęp 30.03.2014]. Dostępny w: http://www.ifla.org/files/assets/hq/presidents-program/papers/okediji.pdf.

Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled. W: WIPO — World Intellectual Property Organization [on-line]. June 27, 2013 [dostęp 30.03.2014]. Dostępny w: http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=301016. [Traktat z Marrakeszu mający na celu ułatwienie dostępu do publikacji osobom niewidomym, niedowidzącym oraz w inny sposób niezdolnym do posługiwania się tekstem drukowanym — przyp. tł.]

EIFL looks forward to implementation of the Marrakesh Treaty. W: EIFL [on-line]. Marrakesh, June 17-28, 2013 [dostęp 30.03.2014]. Dostępny w: http://www.eifl.net/eifl-looks-forward-implementation-marrakesh-treaty [przyp. red.]

Aktualna lista sygnatariuszy: WIPO-Administered Treaties: Contracting Parties/Signatories Marrakesh VIP Treaty. W: WIPO — World Intellectual Property Organization [on-line], [dostęp 30.03.2014]. Dostępny w: http://www.wipo.int/wipolex/en/wipo_treaties/parties.jsp?treaty_id=843&group_id=1.

Conclusions: document code SCCR/25/REF/CONCLUSIONS. W: WIPO — World Intellectual Property Organization [on-line]. Nov 26, 2012 [dostęp 30.03.2014]. Dostępny w: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=222322.

Working Document Containing Comments on and Textual Suggestions Towards an Appropriate International Legal Instrument (in whatever form) on Exceptions and Limitations for Libraries and Archives. W: WIPO — World Intellectual Property Organization [on-line]. Dec 10, 2013 [dostęp 30.03.2014]. Dostępny w: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=242388. [Dokument roboczy zawierający komentarze i sugestie tekstowe na rzecz odpowiedniego międzynarodowego narzędzia prawnego (w jakiejkolwiek formie) dotyczącego wyjątków i ograniczeń dla bibliotek i archiwów — przyp. tł.]

Modernising Copyright. A Report prepared by the Copyright Review Committee for the Department of Jobs, Enterprise and Innovation [on-line]. Dublin, 2013 [dostęp 30.03.2014]. Dostępny w: http://www.enterprise.gov.ie/en/Publications/CRC-Report.pdf. [Modernizacja prawa autorskiego. Raport Komisji Rewizji Prawa Autorskiego sporządzony dla Departamentu Pracy, Przedsiębiorczości i Innowacji — przyp. tł.]

Copyright and the digital economy. W: Australian Law Reform Commission [on-line]. 30 May 2012 [dostęp 30.03.2014]. Dostępny w: http://www.alrc.gov.au/inquiries/copyright-and-digital-economy.

Libraries in Estonia take to the national airwaves with copyright. W: EIFL [on-line]. April 2013 [dostęp 30.03.2014. Dostępny w: http://www.eifl.net/case-study-copyright-debate-estonia. [Biblioteki w Estonii rozpoczynają nadawanie w krajowym eterze w sprawie prawa autorskiego — przyp. tł.]

Copyright reform in Poland: the need to address the issue of balanced limitations and exceptions. W: EIFL [on-line]. March 2013 [dostęp 30.03.2014]. Dostępny w: http://www.eifl.net/case-study-copyright-reform-poland. [Reforma prawa autorskiego w Polsce: potrzeba rozważenia kwestii zrównoważonych ograniczeń i wyjątków — przyp. tł.]

Implementing the Hargreaves review. W: Intellectual Property Office [on-line], [dostęp 30.03.2014]. Dostępny w: http://www.ipo.gov.uk/types/hargreaves.htm. [Wdrażanie rewizji Hargreaves'a — przyp. tł.]

U.S. Department of Commerce Produces Comprehensive Analysis Addressing Copyright Policy, Creativity and Innovation in the Digital Economy. W: Commerce.gov: United States Department of Commerce [on-line]. July 31, 2013 [dostęp 30.03.2014]. Dostępny w: http://goo.gl/XrB5mZ. [Departament Handlu Stanów Zjednoczonych opracowuje wyczerpującą analizę dotyczącą polityki w zakresie prawa autorskiego, twórczości i innowacyjności w ekonomii cyfrowej — przyp. tł.]

Copyright — Commission launches public consultation. W: Press Releases Database [on-line]. Brussels, 5 December 2013 [dostęp 30.03.2014]. Dostępny w: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1213_en.htm. [Prawo autorskie — komisja rozpoczyna konsultacje publiczne — przyp. tł.]

Advocating for improved copyright laws for libraries. W: EIFL [on-line]. 9 Jul 2013 [dostęp 30.03.2014]. Dostępny w: http://www.eifl.net/news/advocating-improved-copyright-laws-libraries. [Propagowanie ulepszonego prawa autorskiego dla bibliotek — przyp. tł.]

EIFL-IP Resources: tools and resources for library copyright issues. W: EIFL [on-line], [dostęp 30.03.2014]. Dostępny w: www.eifl.net/eifl-ip-resources.

Copyright for Librarians. W: EIFL [on-line], [dostęp 30.03.2014]. Dostępny w: http://www.eifl.net/copyright-for-librarians.