Wykorzystanie czasopism naukowych przez doktorantów

Zuza Wiorogórska

Abstrakt


W artykule podsumowano badania porównawcze przeprowadzone wśród doktorantów francuskich i polskich, dotyczące wykorzystania czasopism naukowych. Skupiono się na trudnościach w dostępie do tych zasobów informacyjnych. Przedstawiono wnioski z badań i rekomendacje.

Słowa kluczowe


czasopisma naukowe; edukacja informacyjna; zarządzanie bibliografią; doktoranci; szkolenie użytkowników bibliotek; badania użytkowników; badania porównawcze; Polska; Francja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


CATTS, R., LAU, J. Towards Information Literacy Indicators. Paris: UNESCO, 2008.

CONCEIÇÃO, S. C. O. Skills needed to survive and thrive as a scholar in the 21st century: information, knowledge, and publication management. Adult Learning 2013, Vol. 24, no. 4, s. 175-178.

EUROPEAN COMMISSION. Special Eurobarometer 386. Europeans and their languages [on-line]. [Dostęp 29.03.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf

ROSELLI, M., PERRENOUD, M. Du lecteur à l'usager : ethnographie d'une bibliothèque universitaire. Toulouse: Presses Univ. du Mirail, 2010. ISBN 978-2-8107-0085-1

WIOROGÓRSKA, Z. Edukacja informacyjna. W: Encyklopedia Książki (w przygotowaniu).

WIOROGÓRSKA, Z. Teoria ugruntowana i jej wybrane zastosowania w badaniach z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Przegląd Biblioteczny 2012, vol. 80, z. 1, s. 47-57.