Szybko, coraz szybciej, czyli o współczesnym tempie publikowania oraz jego skutkach

Aleksandra Zawadzka

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie obecnej sytuacji związanej z upublicznianiem artykułów w czasopismach naukowych. Obserwując przechodzenie periodyków od wersji drukowanej do elektronicznej, zauważa się zmiany nie tylko w kształcie samego artykułu i czasopisma, ale też w sposobie przekazywania treści do wiadomości publicznej. Przyśpieszenie procesu wydawniczego wynikające z cyfryzacji czasopism polega przede wszystkim na przeniesieniu wszystkich etapów pracy nad tekstem do środowiska elektronicznego (od napisania tekstu przez autora, przez jego zgłoszenie aż po przedstawienie czytelnikowi). Przedmiotem rozważań jest jednak zjawisko zamieszczania artykułów w serwisach czasopism jeszcze przed skompletowaniem całego numeru periodyku. Generuje to wiele problemów bibliograficznych i bibliometrycznych, związanych przede wszystkim z koniecznością rejestracji w opisach różnych dat publikacji tekstu.


Słowa kluczowe


komunikacja naukowa; bibliometria; DOI; datowanie; czasopisma elektroniczne; czasopisma naukowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


DAS, A., DAS, P. Delay between online and offline issue of journals. A critical analysis. Library and Information Science Research 2006, vol. 28, s. 453–459. DOI: 10.1016/j.lisr.2006.03.019.

CRAVEN, T.C. What is a title of a Web page? A study of Webography practice. Information Research [on-line]. 2002, vol. 7, no 3 [dostęp 22.03.2011]. Dostępny w: http://informationr.net/ir/7-3/paper130.html.

Hansen, R.D. Net publications and bibliographic control — seen from Denmark with a view to Sweden [on-line]. IFLAnet 1999 [dostęp 22.03.2011]. Dostępny w: http://archve.ifla.org/IV/ifla65/papers/120-153e.htm.

KASPERKIEWICZ, P. Problemy rejestracji bibliograficznej publikacji elektronicznych w Polsce. W: W kręgu książki, biblioteki i informacji naukowej, red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2004. ISBN 83-226-1305-9.

ŁOZOWSKA, A. Technologie informacyjne: między DOI a Open Access. W: Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji [on-line]: działania i codzienność: materiały konferencyjne, Poznań, 15–17 czerwca 2005, red. Halina Ganińska. Poznań: Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, 2005, t. 1 [dostęp 20.02.2014]. Dostępny w: http://library.ut.poznan.pl/2005/pdf/4_4.pdf.

MICHALSKA, M.M. Rejestracja bibliograficzna dokumentów elektronicznych. W: Piąta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów: Warszawa 11–13 czerwca 2003, [red. Joanna Grzegorczyk]. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2004. ISBN 83-7009-586-0.

NAHOTKO, M. Naukowe czasopisma elektroniczne. Warszawa: Wydaw. SBP, 2007. ISBN 978-83-89316-73-8.

NAHOTKO, M., NAHOTKO, M. Stopień cyfryzacji polskich czasopism naukowych. W: Biblioteki i ich klienci [on-line]: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci, red. Maria Kocójowa. Kraków: IINiB UJ, 2009, s. 106–111 [dostęp 22.03.2011]. Dostępny w: http://www-old.inib.edu.pl/wyd_iinb/e06.htm.

NAHOTKO, M. Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym. Globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki. Warszawa: Wydaw. SBP, 2010. ISBN 978-83-61464-29-7.

PACEK, J. Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym. Warszawa: Wydaw. SBP, 2010. ISBN 978-83-61464-44-0.

PACEK, J. Problemy rejestracji dokumentów sieciowych. W: Szósta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów: Warszawa, 23–24 października 2008, [oprac. red. Joanna Tarasiewicz]. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2010, s. 143–176. ISBN 978-83-7009-642-7.

SOLLA PRICE, D. DE. Wielka nauka — mała nauka. Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1967.