Open Journal Systems – wartość dodana czasopisma

Ewa Aleksandra Rozkosz

Abstrakt


Artykuł ma na celu przedstawienie założeń projektowych, etapów rozwoju i podstawowych korzyści wynikających z wykorzystania systemu do zarządzania treścią (CMS) dla czasopism naukowych — Open Journal Systems. Zawiera zbiór wskazówek i odesłań do źródeł porządkujących wiedzę praktyczną o systemie, przydatną przede wszystkim wydawcom, redaktorom czasopism naukowych oraz pracownikom informacji pełniącym funkcje doradcze w wydawnictwach.


Słowa kluczowe


Open Journal Systems; OJS; czasopisma naukowe; Content Managment System; CMS

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ambra: An Open Source Publishing System [on-line], [dostęp 10.04.2014]. Dostępny w: http://www.ambraproject.org.

Arianta [on-line], [dostęp 10.04.2014]. Dostępny w: http://arianta.pl.

BEDNAREK-MICHALSKA, B. Modele biznesowe otwartego publikowania naukowego: informator dla polskich wydawców uczelnianych [on-line]. Toruń: Stowarzyszenie EBIB, 2012 [dostęp 20.04.2014]. Seria Wydawnictwa Zwarte Stowarzyszenia EBIB. ISBN 978-83-63458-02-7. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/wydawnictwa_zwarte/article/view/111/203.

Customizing Your OJS Journal [on-line], [dostęp 30.04.2014]. Dostępny w: http://oapress.org/wp-content/uploads/2013/02/CustomizingOJS.pdf.

Czasopismo Forum Oświatowe [on-line], [dostęp 30.04.2014]. Dostępny w: http://forumoswiatowe.pl

Directory of Open Access Journals [on-line], [dostęp 30.04.2014]. Dostępny w: http://doaj.org.

GNU Operating System [on-line], [dostęp 30.04.2014]. Dostępny w: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html.

Inclusion Guidelines for Webmasters. W: Google Scholar [on-line], [dostęp 30.04.2014]. Dostępny w: http://scholar.google.com/intl/en/scholar/inclusion.html.

Journal. W: Drupal [on-line], [dostęp 10.04.2014]. Dostępny w: https://drupal.org/project/journal.

KULCZYCKI, E. Otwarte czasopisma: zakładanie czasopism naukowych oraz transformacja czasopism zamkniętych [on-line]. Toruń: Stowarzyszenie EBIB, 2012 [dostęp 20.04.2014]. Seria Wydawnictwa Zwarte Stowarzyszenia EBIB. ISBN 978-83-63458-01-0. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/wydawnictwa_zwarte/article/view/112.

MACGREGOR, J., STRANACK, K., WILLINSKY, J. The Public Knowledge Project: Open Source Tools for Open Access to Scholarly Communication [on-line], [dostęp 10.04.2014]. Dostępny w: http://book.openingscience.org/tools/the_public_knowledge_project.html.

MALEŃCZUK, T. Open Journal Systems. Biuletyn EBIB [on-line] 2002, nr 3 (32) [dostęp 10.04.2014]. ISSN 1507-7187. Dostępny w: http://www.ebib.pl/2009/102/a.php?malenczuk.

MENDIS, R. Welcome to Postcolonial Text. Postcolonial Text [on-line] 2004, Vol. 1, No 1 [dostęp 10.04.2014]. ISSN 1705-9100. Dostępny w: http://postcolonial.org/index.php/pct/article/view/361/807.

OJS 2.2.3 Theme Samples [on-line], [dostęp 30.04.2014]. Dostępny w: http://pkp.sfu.ca/wiki/index.php?title=OJS_2.2.3_Theme_Samples.

OJS Languages [on-line]. Public Knowledge Project [dostęp 30.04.2014]. http://pkp.sfu.ca/ojs/ojs-languages.

OJS Usage [on-line]. Public Knowledge Project [dostęp 30.04.2014]. Dostępny w: http://pkp.sfu.ca/ojs/ojs-usage.

Platforma Czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika [on-line], [dostęp 30.04.2014]. Dostępny w: http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/index/index.

Postcolonial Text [on-line], [dostęp 10.04.2014]. ISSN 1705-9100. Dostępny w: http://postcolonial.org/index.php/pct/index.

Public Knowledge Project. The Essentials of OJS [on-line], [dostęp 30.04.2014]. Dostępny w: https://pkp.sfu.ca/wp-content/uploads/2014/04/OJS-Brochure.pdf.

SPARC. Journal Management Systems [on-line], [dostęp 10.04.2014]. Dostępny w: http://www.sparc.arl.org/resources/publishers/journal-management.

Strona czasopisma „Chirurgia Polska” zamieszczonego na platformie Via Medica Czasopisma [on-line], [dostęp 30.04.2014]. Dostępny w: http://czasopisma.viamedica.pl/cp/about/index

The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting [on-line], [dostęp 30.04.2014]. Dostępny w: http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html.

Twórca Public Knowledge Project Innowatorem Roku 2014 wg SPARC. W: Otwarta nauka [on-line]. 2014, 29 stycznia [dostęp 10.04.2014]. Dostępny w: https://otwartanauka.pl/blog/2014/01/tworca-public-knowledge-project-innowatorem-roku-2014-wg-sparc.

Via Medica Czasopisma [on-line] [dostęp 30.04.2014]. Dostępny w: http://czasopisma.viamedica.pl

WILLINKSY, J. Open Journal Systems: An example of open source software for journal management and publishing. Library Hi Tech 2005, Vol. 23, No. 4, 2005, s. 504-519. DOI: 10.1108/07378830510636300.

WILKOWSKI, M. Open Journal Systems (OJS) — cyfrowa infrastruktura czasopisma naukowego w internecie. Historia i Media [on-line], [dostęp 10.04.2014]. Dostępny w: http://historiaimedia.org/2010/07/31/open-journal-systems-ojs-cyfrowa-infrastruktura-czasopisma-naukowego-w-internecie.

WILLINSKY, J. i in. Open Journal Systems: skrócona instrukcja dla autora [on-line]. 2010 [dostęp 10.04.2014]. Dostępny w: http://czasopisma.viamedica.pl/resources/userguides/OJS-Instrukcja_autorzy.pdf.

WILLINSKY, J. i in. Open Journal Systems: skrócona instrukcja dla redaktora [on-line]. 2010 [dostęp 10.04.2014]. Dostępny w: http://czasopisma.viamedica.pl/resources/userguides/OJS-Instrukcja_redaktorzy.pdf.

WILLINSKY, J. i in. Open Journal Systems: skrócona instrukcja dla recenzenta [on-line]. 2010 [dostęp 10.04.2014]. Dostępny w: http://czasopisma.viamedica.pl/resources/userguides/OJS-Instrukcja_recenzenci.pdf.

WILLINKSY, J. The Access Principle: The Case for Open Access to Research and Scholarship. Massachusetts Institute of Technology, 2006.