„Stosunki Międzynarodowe – International Relations” – monografia czasopisma

Ewa Busse-Turczyńska

Abstrakt


W celu przedstawienia charakterystyki czasopisma „Stosunki Międzynarodowe – Internatio­nal Relations” (SM – IR) przejrzano wszystkie jego tomy z lat 1982–2013. Obliczono liczbę publikacji w ob­rębie działów czasopisma: Studia, Opracowania i Materiały, Sprawozdania i Informacje, Recenzje. Określo­no charakterystykę formalną czasopisma oraz podjęto próbę oceny efektywności naukowej, badając jego in­deksowanie oraz wskaźniki cytowalności, h-index i g-index. W celu określenia charakterystyki przedmioto­wej artykułów czasopisma dokonano ich klasyfikacji, posługując się terminologią mikrotezaurusa wg Biblio­teki Sejmowej oraz słowami kluczowymi. Określono preferowaną tematykę artykułów dla najczęściej publi­kujących autorów. Analiza tematyczna statystyki wyświetleń artykułów on-line pozwoliła określić w przybliże­niu zainteresowania czytelników czasopisma „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”.


Słowa kluczowe


czasopisma naukowe; Stosunki Międzynarodowe — International Relations; SM-IR; efektywność naukowa; cytowalność;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BIELEŃ, S.: Od redaktora. Stosunki Międzynarodowe 2002 t. 26 nr ¾ s. 9-11.

BIELEŃ S, 10 lat działalności Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW. Stosunki Międzynarodowe 1987, t 7, s. 127. ISSN 0209-0961.

BÓGDAŁ – BRZEZIŃSKA, A. Działalność Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1976-2001. Stosunki Miedzynarodowe - International Relations 2002, t 25, s. 203.

CHMIELEWSKA-GORCZYCA, E. (oprac.) Polityka Międzynarodowa. Mikrotezaurus. Warszawa, Wydaw. Sejmowe, 2001. ISBN 83-7059-560-X.

Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011. Strona internetowa MNiSzW: [on-line] [dostęp 05.04..2014]. Dostępny w: http://www.nauka.gov.pl/publikacje2/dobre-praktyki-w-procedurach-recenzyjnych-w-nauce.html ] .

MAŚLANKO, J. (red.) Encyklopedia wiedzy o prasie. Wrocław: Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1976.

HALIŻAK, E. Działalność Instytutu Stosunków Międzynarodowych w latach 1986-1994. Stosunki Międzynarodowe 1995, t 17, s. 141. ISSN 0209-0961.

MROZEK, B.: Geneza Instytutu Stosunków Międzynarodowych. W: Stosunki Międzynarodowe w XXI wieku. Red. Edward Haliżak [i inni]. Warszawa: Wydaw. Nauk. Scholar, 2006, s. 11-14.

NAKONIECZNA J., JODEŁKA-SCHREIBER, H. Sprawozdanie z uroczystości jubileuszu 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Stosunki Międzynarodowe - International Relations 2007, t 35, s. 261. ISSN 0209-0961.

NOWAK, P. Wybrane problemy efektywności polskich czasopism naukowych z dziedziny humanistyki, Poznań 2000. ISBN 83-87314-16-1.

OSIEWALSKA, A. Mierniki oceny czasopism i naukowców, EBIB 2008, nr 8, [on-line] [dostęp 05.04.2014]. ISSN 1507-7187. Dostępny w: http://www.ebib.info/2008/99/a.php?osiewalska .

PRINKE, R.T.: Tradycyjne funkcje czasopisma naukowego a współczesne technologie komunikacyjne. Biblioteka 2010, nr 14, s. 137-147.

SUR, S. Stosunki Międzynarodowe, Warszawa, Wydaw. Akad. Dialog, 2012, s. 639: Rec. Stanisław Parzymies. Stosunki Międzynarodowe 2013, nr 1 s. 277-280.

WRÓBLEWSKI, A. K. Za mały wkład. Forum Akademickie 2002 nr 5/6 . ISSN 1233-0930. [on-line] [dostęp 05.04.2014]. Dostępny w: http://forumakad.pl/archiwum/2002/05-06/artykuly/13-za-za_maly_wklad.htm .