„Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technolo­gie” – VIII Bałtycka Konferencja Zarządzanie i Organizacja Bibliotek. Gdańsk 15–16 maja 2014 r. Sprawozdanie z obrad

Ewa Rudnicka, Joanna Więckowska

Abstrakt


Sprawozdanie z konferencji.

Słowa kluczowe


czytelnictwo; badania czytelnictwa; praca z czytelnikiem; promocja czytelnictwa; upo­wszechnianie czytelnictwa; czytelnictwo niepełnosprawnych

Pełny tekst:

PDF