Aktywna Biblioteka

Lidia Pietrowska

Abstrakt


Artykuł jest analizą zmian, jakie zaszły w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach od roku 2009, kiedy to instytucja przystąpiła do grona wiodących pionierów pierwszej rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Z książnicy, której priorytetem było gromadzenie i udostępnianie zbiorów, zmieniła się w centrum informacji lokalnej oraz ośrodek, w którym podejmuje się wiele ciekawych inicjatyw na rzecz społeczności lo­kalnej, gdzie działa gminna koalicja, która wspiera i motywuje bibliotekę, a cyfrowe zasoby biblioteki są na tyle ciekawe, że autorka książek z Niemiec chce je wykorzystać w swej publikacji. W artykule zamieszczono także wspomnienie, inspirację z wizyty w Stanach Zjednoczonych sfinansowanej przez Departament Stanu USA oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.


Słowa kluczowe


Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach; biblioteki publiczne; Program Rozwoju Bi­bliotek; Centrum Informacji Lokalnej; Aktywna biblioteka; Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej; Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie; Biblioteka Publiczna w Arlington;

Pełny tekst:

PDF