Sprawozdanie z Konferencji PATLIB 2014 zatytułowanej: A networking event.

Justyna Anna Sendecka

Abstrakt


Autorka przestawia jedno z najważniejszych wydarzeń dotyczących informacji patentowej jakim jest Międzynarodowa Konferencja PATLIB 2014.

Słowa kluczowe


patenty europejskie; ośrodki informacji patentowej; konferencje biblioteczne; Patlib;

Pełny tekst:

PDF