Jubileusz 30-lecia Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w Toruniu

Kamila Lisiecka

Abstrakt


Autorka opisuje działalność Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych (OCCiN) działającego od wielu lat w Toruniu.

Słowa kluczowe


czytelnictwo niepełnosprawnych; jubileusz instytucji; Wojewódzka Biblioteka Publiczna — Książnica Kopernikańska w Toruniu;

Pełny tekst:

PDF