Trzeba zasiać ziarenko, czyli o wielokulturowych działaniach bibliotek

Bogna Mrozowska

Abstrakt


Artykuł ma na celu przedstawienie doświadczeń bibliotek norweskich w pracy z imigrantami i uchodźcami, a także zaprezentowanie wielokulturowych działań polskich bibliotek uczestniczących w projekcie „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”.


Słowa kluczowe


wielokulturowość; przeciwdziałanie dyskryminacji; mniejszości; imigranci; Norwegia; współpraca międzynarodowa; integracja;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Immigrants and Norwegian-born to immigrant parents, 1 January 2014 [on-line]. Statistics Norway, 2014 [dostęp 19.06.2014]. Dostępny w: http://www.ssb.no/en/innvbef/.

Minifacts about Norway 2014 [on-line]. Oslo: Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 2014, [dostęp 19.06.2014]. Dostępny w: http://www.ssb.no/en/befolkning/artikler-og-publikasjoner/minifacts-about-norway.

Persons with refugee background, 1 January 2013 [on-line]. Statistics Norway, 2013 [dostęp 19.06.2014]. Dostępny w: http://www.ssb.no/en/befolkning/statistikker/flyktninger.