Całkiem nowa biblioteka

Wojciech Gach

Abstrakt


Artykuł opisuje zmiany, jakie dokonały się w ciągu ostatnich sześciu lat w Bibliotece Suskiej im. dr. M. Żmigrodzkiego w Suchej Beskidzkiej. Głównym obszarem jest problematyka „trzeciego miejsca” i potencjału bibliotek publicznych w tym zakresie. W tekście opisano przykłady praktyk partycypacji społecznej w bibliotece, m.in. działalność klubu miłośników fantastyki i będące oddolną inicjatywą projekty kulturalne.


Słowa kluczowe


trzecie miejsce; zarządzanie bibliotekami; partycypacja społeczna; młodzież;

Pełny tekst:

PDF