Kody QR jako punkty informacyjne w bibliotece

Łukasz Jeszke, Natalia Jeszke

Abstrakt


Artykuł wprowadza do problematyki zastosowania kodów dwuwymiarowych QR w środowisku biblioteki naukowej. W pierwszej części zarysowano podstawowe zastosowania kodów QR jako nośników informacji naukowej, szczególnie w ramach modelu biblioteki hybrydowej. Druga część artykułu to dokładniejsze przedstawienie procesu wdrożenia kodów w Bibliotece Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Omówiono warunki techniczne, założenia merytoryczne i perspektywę rozwoju systemu.


Słowa kluczowe


QR kody; zastosowanie QR kodów; biblioteki naukowe; biblioteki hybrydowe;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


History of QR Code [on-line], [dostęp 01.06.2014]. Dostępny w: http://www.qrcode.com/en/history/.

JESZKE, Ł. Kod 2D w prezentacji źródeł naukowych [preprint]. W: E-LIS [on-line]. 2009 [dostęp 01.06.2014]. Dostępny w: http://hdl.handle.net/10760/13910.

PIOTROWICZ, G. Model hybrydowy współczesnej polskiej biblioteki akademickiej. Konferencja "Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej" Łódź, 23-25 czerwca 2004 r. W: BGPŁ Materiały Konferencyjne [on-line]. Łódź: BPŁ, 2004 [dostęp 01.06.2014]. Dostępny w: http://bg.p.lodz.pl/konferencja2004/pelne_teksty/piotrowicz.pdf.