Coś dobrego. Rozmowa z Elżbietą Polakowską-Lesińską, dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie

Marek Ospalski, Elżbieta Polakowska-Lesińska

Abstrakt


Autor wywiadu przeprowadza rozmowę z Elżbietą Polakowską-Lesińską, dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie na temat jej działaności bibliotecznej.

Słowa kluczowe


Gminna Biblioteka Publiczna im. Witolda Kulerskiego w Grucie; Program Rozwoju Bibliotek; konsultacje społeczne;

Pełny tekst:

PDF