Współpraca Oddziału Opracowania Zbiorów Biblioteki Głównej AGH z bibliotekami sieci uczelnianej w zakresie tworzenia wspólnej bazy katalogowej (wybrane aspekty komunikacji wewnętrznej)

Małgorzata Dudziak-Kowalska

Abstrakt


W artykule poruszono kwestię komunikacji wewnętrznej w systemie biblioteczno- informacyjnym AGH. Opisano niektóre formy komunikowania się pomiędzy pracownikami Oddziału Opracowania Zbiorów BG AGH (OOZ) a bibliotekarzami sieci odpowiedzialnymi za opracowanie zbiorów w swoich bibliotekach w aspekcie tworzenia wspólnej bazy katalogowej.

In the article, the problem of internal communication in the UST–AGH library information system has been touched. Some forms of communication between the staff members of the UST–AGH Main Library Division for Cataloguing and the network librarians responsible for cataloguing in the aspect of creation of the common catalogue database have been presented.

 


Słowa kluczowe


komunikacja wewnętrzna; system biblioteczno-informacyjny AGH; współpraca międzybiblioteczna; opracowanie zbiorów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


STANKIEWICZ, J. Komunikowanie się w organizacji. Wrocław: Astrum, 1999. ISBN 83-87197-71-8.

PIOTEREK, P. Budowanie efektywnego zespołu w bibliotece. Warszawa: Wydaw. SBP, 2008. ISBN 978-83-61464-02-0.

POTOCKI, A. Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin, 2008. ISBN 978-83-7251-899-6.

QUIRKE, B. Komunikacja wewnętrzna krok po kroku: jak komunikacja wewnętrzna pomaga wdrażać każdą strategię w firmie. Warszawa: Wolters Kluwer Business, 2011. ISBN

-83-264-1147-2.

KOSEK, J. Uczestnictwo bibliotek sieci uczelnianych w lokalnych i centralnych katalogach komputerowych (na przykładzie bibliotek stosujących oprogramowanie VTLS/Virtua). Przegląd Biblioteczny 2004, nr 3/4, s. 283–289.

DOBEK-OSTROWSKA, B. Podstawy komunikowania społecznego. Wrocław: Astrum, 2007. ISBN 978-83-7249-091-9.

WOJCIECHOWSKI, J. Biblioteka w komunikacji publicznej. Warszawa: Wydaw. SBP, 2010. ISBN 978-83-61464-38-9.

FISKE, J. Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Wrocław: Astrum, 2003. ISBN

-7249-019-8.