KARTA i archiwa społeczne

Katarzyna Maria Ziętal

Abstrakt


Archiwa społeczne istnieją w Polsce przy organizacjach pozarządowych, bibliotekach, gru­ pach nieformalnych. Gromadzą i udostępniają historyczne fotografie, dokumenty, nagrane relacje. Ta oddol­ na działalność dokumentacyjna przybiera różne formy: archiwum tradycyjnego lub archiwum cyfrowego. Fundacja Ośrodka KARTA prowadzi projekt mający na celu stabilizację sytuacji archiwów społecznych po­ przez zapewnienie im trwałego wsparcia, profesjonalizację oraz promocję dziedziny.


Słowa kluczowe


archiwa społeczne; archiwistyka społeczna; historia mówiona; dokumenty życia społecznego; historia codzienności; historia publiczna; oddolna digitalizacja; Ośrodek KAR­TA; CATL; Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej;

Pełny tekst:

PDF