Działalność Biblioteki Wydziału FCT Nowego Uniwersytetu Lizbońskiego (Faculdade de Ciȇncias e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa)

Kinga Elżbieta Kuligowska

Abstrakt


Sorawozdanie z pobytu w Bibliotece Wydziału FCT Nowego Uniwersytetu Lizbońskiego

Słowa kluczowe


Erasmus; Universidade Nova de Lisboa; Instituto Universitário de Lisboa; praktyka biblioteczna;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Strona główna Nowego Uniwersytetu Lizbońskiego http://www.unl.pt/en/ [dostęp: 25.06.2013]

Strona główna AGH http://www.agh.edu.pl/uczelnia/agh-w-liczbach/ [dostęp: 25.06.2013]

Strona Biblioteki FCT http://www.biblioteca.fct.unl.pt/projectos-biblioteca/literacia-da-informacao [dostęp: 25.06.2013]