Od osobistej archiwistyki cyfrowej do edukacji medialnej

Marcin Wilkowski

Abstrakt


Artykuł przedstawia zagadnienie ochrony osobistych zbiorów cyfrowych jako wyzwania dla edukacji medialnej. Obok prezentacji genezy problemu porusza wątek odpowiedzialności instytucji dziedzic­ twa za upowszechnianie wiedzy na ten temat, wskazując pozytywny przykład działań Biblioteki Kongresu. Podkreśla również konieczność uznania wartości osobistych zbiorów cyfrowych oraz efektywnej edukacji do prywatności.


Słowa kluczowe


osobista archiwistyka cyfrowa; edukacja medialna;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


AMBACHER, B.I. Thirty Years of Electronic Record. Lanham: Scarecrow Press, Inc., 2003. ISBN 0-8108-4769-8.

BEAGRIE, N. Plenty of Room at the Bottom? Personal Digital Libraries and Collections. D-Lib Ma­ gazine [on-line]. 2005, Volt.11, nr 6 [dostęp 17.02.2014]. Dostępny w: http://www.dlib.org/dlib/june­ 05/beagrie/06beagrie.html. ISSN 1082-9873.

BELLAMY, C. i in. Death and the Internet. Consumer issues for planning and managing digital legacies [on-line]. Melbourne, 2013 [dostęp 18.02.2014]. Dostępny w: http://www.craigbellamy.net/images//death.pdf.

DIJCK VAN, J. Digital photography: communication, identity, memory. Visual Communication 2008, t. 7, nr 1, s. 57-76. ISSN 1470-3572.

GITELMAN, L. Introduction: Media as Historical Subjects. W: TEJŻE. Always Already New: Media, History and The Data of Culture. Cambridge:, London: MIT Press, 2006, s.1-22. ISBN 9780262572477.

Karta w sprawie ochrony dziedzictwa cyfrowego., Konferencja Generalna UNESCO, 32 sesja: 2003, rezolucja nr 42 z dnia 15 października 2003. W: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych [on-li­ ne]. [Dostęp 17.02.2014]. Dostępny w: http://www.archiwa.gov.pl/pl/dokument-elektroniczny/961-karta-unesco.html.

LEE, CH.A. (eEd.). I, Digital: Personal Collections in the Digital Era. Chicago: Society of American Archivists, 2011. ISBN 1-931666-38-5.

List of websites founded before 1995. W: Wikipedia: wolna encyclopedia [on-line]., 14.02.2014 01:12 [dostęp 17.02.2014]. Dostępny w: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_websites_founded_be­ fore_1995.

MARSHALL, C. Challenges and opportunities for personal digital archiving. W: LEE, CH.A. LeeEE, C.A. (eEd.). I, Digital: Personal Collections in the Digital Era. Chicago: Society of American Archivi­ sts, 2011, s. 91–-92 [dostęp 17.02.2014]. Zob.Dostępny w: http://www.csdl.tamu.edu/~marshall/I-Di­ gital-Marshall.pdf.

MAYER-SCHÖNBERGER, V. Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age. Princeton: Princeton University Press, 2009. ISBN 9780691150369.

ROTHENBERG, J. Digital Preservation in Perspective: How far have we come, and what’s next? Conference, 26–27 March 2012. W: Slideshare [on-line]. Apr 02, 2012 [dostęp 17.02.2014]. Dostęp­ ny w: http://www.slideshare.net/FuturePerfect_/jeff-rothenberg-digital-preservation-perspective.

SINN, D., SYN, S.Y. Personal Documentation on a Social Network Site: Facebook, a Collection of Moments from Your Life? Archival Science. 2014, t. 14, nr 2, s. 95-124. ISSN 1389-0166.

SPITZ, M. Twój operator telefoniczny patrzy. W: TEDGlobal [on-line]. 2012 [dostęp 17.02.2014]. Dostępny w: http://www.ted.com/talks/lang/pl/malte_spitz_your_phone_company_is_watching.html.

STRODL, S. i in. Personal & SOHO archiving. W: Proceedings of the 8th ACM/IEEE-CS Joint Conference on Digital Libraries (JCDL'08), Pittsburgh PA, USA, June 16–20 2008 [on-line]. New York, 2008, s. 4 [dostęp 17.02.2014]. Dostępny w: http://www.ifs.tuwien.ac.at/~strodl/paper/fp077-strodl.pdf.

VANDERDOPE, CH. Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008., ISBN:978-83-235-0435-1.