Działalność archiwów społecznych na przykładzie Archiwum Akt Nowych

Jan Annusewicz

Abstrakt


W artykule omówiono historię Archiwum Akt Nowych zwracając uwagę na jego korzenie sięgające początki XX wieku oraz niezmienne dążenie do dokumentowania życia społecznego we wszystkich etapach historii współczesnej Polski. Autor szczegółowo opisuje zasoby archiwum oraz projekty, które angażują AAN w rozwijający się ruch archiwistyki społecznej w kraju i za granicą.

 


Słowa kluczowe


archiwa; Archiwum Akt Nowych; AAN; materiały archiwalne; archiwa społeczne;

Pełny tekst:

PDF