Archiwum społeczne a lokalna społeczność w Raszynie

Łukasz Żywulski

Abstrakt


Od 2013 r. w publicznej bibliotece w podwarszawskim Raszynie funkcjonuje archiwum spo­ łeczne w ramach sieci Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej (CATL). W artykule zostały opisane doświad­ czenia z procesu budowania centrum dokumentacyjnego przy instytucji, która nie prowadziła wcześniej po­ dobnego przedsięwzięcia. Zagadnienia, którym poświęcono najwięcej uwagi to: współpraca bibliotekarzy z otoczeniem, budowanie od podstaw grupy sympatyków archiwistyki społecznej, podtrzymywanie wzajemnej relacji, prowadzenie spotkań z mieszkańcami oraz współpraca biblioteki z lokalnymi mediami. Całość wzbo­ gacona została przykładami oraz wypowiedziami członków raszyńskiej społeczności, które stanowią reakcję na podjętą przez bibliotekę inicjatywę.


Słowa kluczowe


archiwa; materiały archiwalne; działalność regionalna; archiwistyka społeczna; archiwum społeczne; Raszyn; Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie; Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej; lokalna społeczność; współpraca z mieszkańcami

Pełny tekst:

PDF