Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu

Anna Szeląg

Abstrakt


Oferta szkoleniowa Bibliotecznego Centrum Zdalnej Edukacji w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu

Słowa kluczowe


e-learning; zdalne nauczanie; Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu; kształcenie bibliotekarzy;

Pełny tekst:

PDF