Potrzeby szkoleniowe bibliotekarzy w zakresie statystyki bibliotecznej

Edyta Kędzierska, Aldona Zawałkiewicz

Abstrakt


Artykuł przedstawia wyniki badań ankietowych dotyczących potrzeb szkoleniowych w zakresie zarządzania statystyką biblioteczną, przeprowadzonych w roku 2014. Badaniem realizowanym w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek objęci byli bibliotekarze z placówek biorących udział w pilotażowych badaniach efektywności bibliotek. Ankietę wypełniło 240 osób. Byli to dyrektorzy, bibliotekarze i inne osoby zajmujące się statystyką w bibliotekach publicznych, pedagogicznych i akademickich. Poza poznaniem oczekiwań dotyczących tematów i form szkoleń, uzyskano informacje na temat głównych celów gromadzenia danych statystycznych w bibliotekach, przeznaczenia tych danych, sposobów ich zbierania, źródeł pozyskiwania, dokonywanych analiz oraz ich praktycznego zastosowania, a także problemów, jakie biblioteki napotykają podczas ustalania danych.


Słowa kluczowe


statystyka biblioteczna; szkolenia dla bibliotekarzy; AFB

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Vademecum bibliotekarza: praktyczne i aktualne informacje dla bibliotekarzy / zespół autorów pod red. Lucjana Bilińskiego, Warszawa 2014. ISBN 83-88285-56-4

Kędzierska E., Zawałkiewicz A. Badanie potrzeb szkoleniowych w podnoszeniu kompetencji w zakresie zarządzania statystyką biblioteczną [online]. 2014. [Dostęp 15 października 2014]. Dostępny w: http://afb.sbp.pl/wyniki-badan