Status bibliotekarzy dyplomowanych w bibliotekach państwowych szkół wyższych Lublina – stan z października 2014 roku

Ewa Matczuk, Anastazja Śniechowska-Karpińska

Abstrakt


W artykule została omówiona sytuacja bibliotekarzy dyplomowanych w Lublinie po deregulacji. Zostały przedstawione wymagania kwalifikacyjne oraz zasady awansowania dyplomowanych bibliotekarzy w trzech uczelniach Lublina: Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Politechnice Lubelskiej i Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.  

Słowa kluczowe


bibliotekarze dyplomowani; zawód bibliotekarza;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


HOWORKA, B. Dyplomowani bibliotekarze. Rozważań starego bibliotekarza o zawodzie — ciąg dalszy. Bibliotekarz 2012, nr 9, s. 9–13. ISSN 0208-4333.

HOWORKA, B. O regulowanym zawodzie bibliotekarza. Bibliotekarz 2012, nr 6, s. 13–18. ISSN 0208-4333.

HOWORKA, B. O deregulacji i zawodzie bibliotekarza. Bibliotekarz 2013, nr 10, s. 39–44. ISSN 0208-4333.

HOWORKA, B. Jeszcze o zawodzie bibliotekarza (po deregulacji). Bibliotekarz 2014, nr 2, s. 46–48. ISSN 0208-4333.

GOLAT, R. Zmiany dotyczące kwalifikacji bibliotekarzy. Bibliotekarz 2013, nr 11, s. 44–45. ISSN 0208-4333.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie kandy­datów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej. Dz.U. nr 155 poz. 1112.

Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. Dz.U. nr 85, poz. 539, z późn. zm.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów — podpisana 9 lipca 2013 r. Dz.U. poz. 829.

Uchwała Prezydium KRASP z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie wymagań stawianych kandydatom na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej [on-line]. [dostęp 29.09.2014]. Dostępny w: http://www.krasp.org.pl/pl/uchwaly/uchwaly_krasp.

Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wymagań kwalifikacyjnych oraz zasad awansowania dyplomowanych biblioteka­rzy i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej — 735/II/11).

Załącznik nr 3/2014 do Obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Medycznego z dnia 1 kwietnia 2014 r. [on-line]. [dostęp 1.10.2014]. Dostępny w: http://www.bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/statut/.

Załącznik do Uchwały nr 16/2014/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej [on-line]. [dostęp 2.10.2014]. Dostępny w: http://www.pollub.pl/files/4/news/files/3124_Uchwala,Nr,16-2014-IV,w,sprawie,zmian,Statutu,PL.pdf.