Program Rozwoju Bibliotek – przegląd inicjatyw szkoleniowych

Dorota Kostowska

Abstrakt


Przegląd inicjatyw szkoleniowych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Od warsztatów planowania rozwoju biblioteki poprzez kursy trenerskie, innowacyjne programy, takie jak LABiB czy „Strefa Innowacji”, aż po działania z obszaru e-learningu.

 Słowa kluczowe


edukacja bibliotekarzy; Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego; Program Roz­woju Bibliotek;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BOROWSKI, H. Co się zmieniło w bibliotekach? Program Rozwoju Bibliotek w danych Głównego Urzędu Statystycznego [on-line]. [dostęp 15.10.2014]. Dostępny w: http://www.biblioteki.org/repository/PLIKI/Raport_GUS_2014/2014_09_22_Co_sie_zmienilo_w_bibliotekach_raport.pdf.

GRYCZKO, N. Przede wszystkim słuchać, czyli o weryfikacji i testowaniu pomysłów [on-line]. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego [dostęp 15.10.2014]. Dostępny w: https://labib.pl/artykuly/pokaz/117/.

Kongresy [on-line]. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego [dostęp 15.10.2014]. Dostępny w: http://www.biblioteki.org/pl/kongresy.

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Po co Polakom biblioteki? [on-line]. 2012 [do­stęp 15.10.2014]. Dostępny w: http://www.biblioteki.org/repository/PLIKI/DOKUMENTY/RAPORTY/RAPORT_PO_CO_POLAKOM_BIBLIO.

ZAJĄC, T. Biblioteki oczami ich dyrektorów. Raport z badania dyrektorów bibliotek biorących udział w Programie Rozwoju Bibliotek [on-line]. [dostęp 15.10.2014]. Dostępny w: http://www.biblioteki.org/repository/PLIKI/DOKUMENTY/RAPORTY/raport-biblioteki-oczami-dyrektorow.pdf.TEKI_www.pdf.