Kompetencje — podaj dalej! Rozwój osobisty i zawodowy członków sieci LABiB

Magdalena Paul

Abstrakt


W artykule opisano doświadczenia członków sieci LABiB związane z uczeniem się i rozwojem osobistym w ramach programu. Zaprezentowano wyniki badania wpływu LABiB-u na wiedzę, umiejętności oraz postawę uczestników, a także pracę ich instytucji oraz środowisko lokalne. Dokonano również przeglą­du pytań i inspiracji dostępnych na portalu LABiB, dotyczących uczenia się i samorozwoju. Opisano krótko metodę zarządzania sobą w czasie z wykorzystaniem techniki Pomodoro, odwołując się do inspiracji, będą­cej efektem warsztatów przeprowadzonych w latach 2013 i 2014 na zjazdach LABiB-u.


Słowa kluczowe


edukacja bibliotekarzy; LABiB; e-edukacja; badania ankietowe; abib;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BOBRYK, B. Warsztaty dziennikarskie dla bibliotekarzy. W: LABIB [on-line]. FRSI [dostęp 15.10.2014]. Dostępny w: https://labib.pl/inspiracja/pokaz/75/.

BORKIEWICZ, A. Od marzenia do spełnienia, czyli skuteczne działanie. W: LABIB [on-line]. FRSI [dostęp 15.10.2014]. Dostępny w: https://labib.pl/inspiracja/pokaz/152/.

CIESIELSKA, S. Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź. Zobacz. Działaj! W: LABIB [on-line]. FRSI [do­stęp 15.10.2014]. Dostępny w: https://labib.pl/inspiracja/pokaz/1150/.

CZAYKA-CHEŁMIŃSKA, K. Jak w szkole, muzeum, firmie? Przywództwo w bibliotece. W: LABIB [on-line]. FRSI [dostęp 15.10.2014]. Dostępny w: https://labib.pl/inspiracja/pokaz/850/.

CZAYKA-CHEŁMIŃSKA, K. Jeż w bibliotece. Czyli jak wybrać priorytety? W: LABIB [on-line]. FRSI [dostęp 15.10.2014]. Dostępny w: https://labib.pl/inspiracja/pokaz/865/.

HENZLER, M. Konflikty – jak sobie z nimi radzić, jak z nich korzystać. W: LABIB [on-line]. FRSI [do­stęp 15.10.2014]. Dostępny w: https://labib.pl/inspiracja/pokaz/390/.

HENZLER, P. Czym są kapelusze myślowe de Bono? W: LABIB [on-line]. FRSI [dostęp 15.10.2014]. Dostępny w: https://labib.pl/inspiracja/pokaz/740/.

HENZLER, P. Parafraza. W: LABIB [on-line]. FRSI [dostęp 15.10.2014]. Dostępny w: https://labib.pl/inspiracja/pokaz/739/.

KOŁODZIEJCZYK, M. Elementy coachingu w codziennej pracy Dyrektorki i Dyrektora Biblioteki. W: LABIB [on-line]. FRSI [dostęp 15.10.2014]. Dostępny w: https://labib.pl/inspiracja/pokaz/941/.

KOSTECKA, M. Nauka języka obcego. W: LABIB [on-line]. FRSI [dostęp 15.10.2014]. Dostępny w: https://labib.pl/pytanie/pokaz/158/.

KUDEŁKA, A. Szkolenie Cyfrowe Archiwa Lokalne przy bibliotekach. W: LABIB [on-line]. FRSI [do­stęp 15.10.2014]. Dostępny w: https://labib.pl/inspiracja/pokaz/400/.

MARUSZCZAK, E. Jak bezpłatnie sporo się dowiedzieć i sporo powiedzieć... W: LABIB [on-line]. FRSI [dostęp 15.10.2014]. Dostępny w: https://labib.pl/inspiracja/pokaz/161/.

PAUL, M. Współpraca bibliotek i organizacji pozarządowych na rzecz wzrostu kompetencji zawodo­wych bibliotekarzy oraz rozwoju społeczności lokalnych — na przykładzie sieci LABiB. Warszawa 2014. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. M. Kisilowskiej. Maszynopis niepubli­kowany dostępny w Bibliotece Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersy­tetu Warszawskiego.

PAUL, M. Zarządzanie sobą w czasie techniką Pomodoro. W: LABIB [on-line]. FRSI [dostęp 15.10.2014]. Dostępny w: https://labib.pl/inspiracja/pokaz/985/.

POPŁOŃSKA-KOWALSKA, M. Edukacja w działaniu. W: LABIB [on-line]. FRSI [dostęp 15.10.2014]. Dostępny w: https://labib.pl/inspiracja/pokaz/625/.

SZELĄGOWSKA, A. Samoświadomość w roli dyrektorki/dyrektora biblioteki. W: LABIB [on-line]. FRSI [dostęp 15.10.2014]. Dostępny w: https://labib.pl/inspiracja/pokaz/1155/.