Refleksje nad współpracą Wikimedia Commons z Narodową Biblioteką Szkocji — studium przypadku

Daria Cybulska

Abstrakt


Autorka, menedżer programowy Stowarzyszenia Wikimedia w Wielkiej Brytanii, opisuje jeden z wikiprojektów Wikimedia Commons. Współpraca w ramach projektu z Biblioteką Narodową Szkocji, dotycząca digitalizacji i prezentacji kolekcji zbiorów biblioteki na stronach Wikimedia, nie była prosta. Niemniej obu partnerom udało się przezwyciężyć trudności i zrealizować postawione sobie cele. W projekcie uczestniczyli tzw. wikipedyści-rezydenci, którzy prowadzili szkolenia dla pracowników biblioteki oraz pośredniczyli pomiędzy dwoma współpracującymi instytucjami.


Słowa kluczowe


biblioteki narodowe; otwarta kultura; digitalizacja dóbr kultury; Biblioteka Narodowa Szkocji; National Library of Scotland; Wikipedia; wikiprojekty; Wikimedia Commons; wikipedysta-rezydent

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Blaeu — Atlas of Scotland 1654 — BRAID-ALLABAN — The Central Highlands. W: Wikimedia Commons [on-line], [dostęp 01.09.2014]. Dostępny w: http://goo.gl/LyRGio.

Category:Images from National Library of Scotland. W: Wikimedia Commons [on-line], [dostęp 01.09.14]. Dostępny w: http://goo.gl/fUsnXB.

File: Forth Bridge — Queensferry cantilever from end of Hawes Pier.jpg. W: Wikimedia Commons [on-line], [dostęp 01.09.2014]. Dostępny w: http://goo.gl/HyOTjh.

GLAM Project National Library of Scotland. W: Wikipedia:the free encyclopedia [on-line], [dostęp 01.09.2014]. Dostępny w: http://goo.gl/dDiFAw.

HOFMOKL, J., TARKOWSKI, A., ŚLIWOWSKI, K. Otwartość w publicznych instytucjach kultury. W: Centrum Cyfrowe Projekt: Polska [on-line]. Gdańsk: Warszawa: Creative Commons Polska, 2011 [dostęp 01.09.2014]. Dostępny w: http://centrumcyfrowe.pl/czytelnia/przewodnik-po-otwartosci-w-publicznych-instytucjach-kultury/.

WALES, J. Wyobraźmy sobie świat [...] [on-line], [dostęp 01.09.2014]. Dostępny w: https://upload.wikimedia.org/wikimedia/pl/archive/e/e8/20110831163042!Witamy_2011.pdf.