Kształtowanie kariery zawodowej poprzez udział w International Librarians Network

Magdalena Gomułka

Abstrakt


W artykule przedstawiono wyniki ankiety dotyczącej wpływu współpracy z zagranicznymi bibliotekarzami na rozwój zawodowy uczestników International Librarians Network. Scharakteryzowano także ideę, zasady działania inicjatywy oraz opinie badanych.

Słowa kluczowe


International Librarians Network; Międzynarodowa Sieć Bibliotekarzy; współpraca; rozwój zawodowy bibliotekarzy;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


DALBY, A., BYRNE, K., MCKENZIE, C., BARKER, A. International Librarians Network. Internal impact analysis. 2014 [dokument niepublikowany].

GOMUŁKA, M. International Librarians Network — podsumowanie roku działania projektu w Polsce i na świecie. Poradnik Bibliotekarza 2014, nr 7–8, s. 20–21. ISSN 0032-4752.

GOMUŁKA, M. Mentoring i coaching w rozwoju zawodowym młodego bibliotekarza. Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski [on-line]. Olsztyn: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 2014, nr specjalny [dostęp 22.10.2014]. ISSN 1640-2200. Dostępny w: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/bwm_fbm_03.pdf.

GOMUŁKA, M., Międzynarodowa Sieć Bibliotekarzy — 10 pytań i odpowiedzi [on-line]. [dostęp 22.10.2014]. Dostępny w: http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/3130.

KAMIŃSKA, J. Wykorzystanie mentoringu i coachingu w bibliotece jako uczącej się organizacji. W: Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece: II ogólnopolska konferencja naukowa, Białystok, 24–26 czerwca 2009: praca zbiorowa, red. H. Brzezińska-Stec i J. Kudrawiec. Białystok, 2010, s. 290–300. ISBN 978-83-7431-240-0.

SADOWSKA, J. Na marginesie zarządzania — mentoring i coaching w praktyce bibliotecznej. Bibliotekarz 2009, nr 10, s. 7. ISSN 0208-4333.

SMITH, C.F., MCKENZIE, C., BYRNE, K., DALBY, A., Internationalize your professional network. Felicopter [on-line]. Ottawa: Canadian Library Association 2013, nr 6 [dostęp 22.10.2014]. ISSN 0014-9802. Dostępny w: http://www.cla.ca/feliciter/2013/6/Feliciter6_Vol_59_WEB.pdf.