Manga w bibliotece

Katarzyna Bikowska

Abstrakt


Autorka artykułu przedstawia zjawisko występowania mangi (japoński komiks) w biblio­tece. Prezentuje specyfikę problemu mangi — umiejscowienia jej między sztuka elitarną a masową oraz związany z nią problem dostępności jej w bibliotekach. W artykule opisano sposoby klasyfikacji różnych form i treści wydawniczych związanych z mangą, oraz sposób funkcjonowania japońskiego komiksu w niektórych bibliotekach w Polsce i na świecie.


Słowa kluczowe


komiksy, manga, Japonia, biblioteki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


GAJEWSKA, G. Słowo-obraz-pamięć w labiryncie komiksu. Biblioteka 2008, nr 12, s. 101-115.

GÓRSKI A. Manga atakuje. Polityka 1998, nr 15 (2136), s. 62-65.

HORTON, S. Webcomics 2.0: An Insider’s Guide to Writing. Drawing, and Promoting Your Own Webcomics. Boston: Course Technology, 2008.

HUGHES-HASSELL, S., AGOSTO, D. E. Planning library services for inner-city teens: implications from research. Public Libraries 2006, nr, s. 57-63.

Komiks. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu [on-line]. [Dostęp 05.02.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://lib.amu.edu.pl/index.php?

option=com_content&task=view&id=952&Itemid=164.

KURC, B. Komiks. Opowiadanie obrazem. Łódź: Wydaw. Piątek Trzynastego, 2003.

LAM, P. E. Japan’s Quest for »Soft Power«: Attraction and Limitation. East Asia 2007, nr 24, s. 349-363.

MATERNE, A. Manga japońska, jako przejaw zderzenia kultur. Pedagogika Społeczna 2007, nr 1, s. 95-104.

NATIONAL ENDOWMENT OF THE ART. To Read or Not to Read: A Question of National Consequence, Research Report 2007, nr 47, s. 6.

The only public »Manga Library« in Japan exists in Hiroshima. Gigamagazine.net [on-line]. [Dostęp 03.02.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://en.gigazine.net/news/20081107_manga_library/.

POTRYKUS-WOŹNIAK, P. Słownik nowych gatunków i zjawisk literackich. Warszawa-Bielsko-Biała: Wy­daw. Szkolne PWN, 2011.

Research Reference Room. 1 VI 2011. Kyoto Manga Museum [on-line]. [Dostęp 01.02.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.kyotomm.jp/english/.

SCHARBER, C., MERLOSE, A., WURL, J. Online book clubs for preteens and teens. Library Reviews 2009, nr 3, s. 176-195.

SNOWBALL, C., AUSTRALIA, P. Enticing teenagers into the library. Library Review 2008, nr 1, s. 25-35.

SCHODT F. L., Manga! Manga!: The World of Japanese Comics. Tokyo 1986.

STASIŃSKA, A. Komiks — sztuka niedoceniona. Tygiel Kulturalny 2006, nr 7/8, s. 165-172.

WIĘCZKOWSKA, M. Manga i anime. Wychowawca 2002, nr 7/8, s. 30-32.