E-learning ujarzmiony. Bibliotekarki vs Moodle

Urszula Ofanowska, Bożena Bogdańska

Abstrakt


Artykuł ujmuje zagadnienie e-kształcenia przedstawione w formie dialogu między uczestnicz­kami kursów e-learningowych organizowanych przez bibliotekarzy dla bibliotekarzy. Zawiera podstawowe definicje e-learningu, charakterystykę platformy Moodle, porusza kwestie etyczne w e-kształceniu, jakość kursów, wady i zalety korzystania z kursów od strony użytkownika, praktyczne rady, jak poradzić sobie z kursem. Traktuje o współpracy prowadzącego z kursantem, netykiecie, obawach i lękach kursantów.


Słowa kluczowe


e-learning; Moodle; etyka e-learningu; netykieta; prawo a e-learning

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


ANTCZAK-SABALA, B. Skąd się biorą szkolenia biblioteczne on-line w polskich bibliotekach? Ko­munikat z badań. Biuletyn EBIB [on-line], nr 4/2009(104) [dostęp 22.10.2014]. Dostępny w: http://www.ebib.pl/2009/104/a.php?antczak.

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna. Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji w Elblągu [on-line], [dostęp 22.10.2014]. Dostępny w: http://moodle.wmbp.edu.pl/.

Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji [on-line], [dostęp 22.10.2014]. Dostępny w: http://kampus.come.uw.edu.pl/.

CZARKOWSKI, J.J. E-learning dla dorosłych. Warszawa: Difin, 2012. ISBN 978-83-7641-513-0.

HYLA, M. Przewodnik po e-learningu. Kraków: ABC a Wolters Kluwer business. ISBN 978-83-7526-697-9.

KONIECZKO, A. E-edukacja okazją urozmaicenia wiedzy i umiejętności bibliotekarzy. Biuletyn EBIB [on-line], nr 4/2009 (104) [dostęp 22.10.2014]. Dostępny w: http://www.ebib.info/2009/104/a.php?konieczko.

Moodle statistics [on-line], [dostęp 25.10.2014]. Dostępny w: http://moodle.net/stats/.

Moodle w BP Toruń [on-line], [dostęp 22.10.2014]. Dostępny w: http://www.bptorun.edu.pl/moodle/.

PENKOWSKA,G. Meandry e-learningu. Warszawa: Difin, 2010. ISBN 978-83-7251-281-8.

PLEBAŃSKA, M., KULA,I. E-learning. Treści, narzędzia, praktyka. Warszawa: Almamer Szkoła Wyższa, 2011. ISBN 978-83-62644-11-7.

Portal Edukacyjny UG [on-line], [dostęp 22.10.2014]. Dostępny w: https://pe.ug.edu.pl/.

STECYK, A. Abc eLearningu: system LAMS: learning activity management systems. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. ISBN 978-83-7251-879-8.

SUSFAŁ, M. Moodle: doceń e-learning z platformą Moodle!: ćwiczenia praktyczne. Gliwice: Helion, 2013. ISBN 978-83-246-4758-3.

SZABŁOWSKI, S. E-learning dla nauczycieli. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2009. ISBN 978-83-7586-012-2.