Academica – wypożyczyć, nie wypożyczyć, oto jest pytanie?

Bożena Bednarek-Michalska, Lidia Derfert-Wolf

Abstrakt


W artykule przeanalizowano funkcjonalności i zawartość nowej usługi Biblioteki Narodowej, która została zapowiedziana jako cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych.

Słowa kluczowe


wypożyczanie międzybiblioteczne; elektroniczne zasoby bibliotek; usługi elektroniczne;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Inauguracja projektu ACADEMICA. W: EBIB [on-line]. 12 grudnia 2014 r. [dostęp 18.12.2014]. Dostępny w: http://www.ebib.pl/?p=3966#more-3966.

Projekt Merkuriusz. 15 mln zł na digitalizację czasopism naukowych [on-line] Biblioteka Narodowa,01.10.2014 [dostęp 18.12.2014 r.]. Dostępny w: http://www.bn.org.pl/aktualnosci/776-projek­t-merkuriusz.-15-mln-zl-na-digitalizacje-czasopism-naukowych.html.

Regulamin Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica [on-line], [dostęp 18.12.2014]. Do­stępny w: https://academica.edu.pl/static/Regulamin-CWPN-Academica.pdf.

Regulamin użytkownika CWPN Academica [on-line], [dostęp 18.12.2014]. Dostępny w: https://academi­ca.edu.pl/static/Regulamin-uzytkownika-Academica.pdf.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83. W: Internetowy System Aktów Prawnych [on-line], [dostęp 23.12.2014]. Dostępny w: isap.sejm.gov.pl/Deta­ilsServlet?id=WDU19940240083.