Czy możemy wyciągnąć sami siebie z jeziora, ciągnąc za własne włosy? O problemie komunikowania o komunikacji

Emanuel Kulczycki

Abstrakt


Celem artykułu jest nakreślenie podstawowej charakterystyki procesów komunikacyjnych. Dodatkowo niniejszy tekst zakłada krótkie wprowadzenie w specyfikę humanistycznych badań nad komunikacją. Zagadnienie to prezentowane jest z prespektywy komunikologii. Dlatego też autor podnosi zagadnienie samoodnośności komunikacji, procedur komunikacji oraz kwestii uświadamiania sobie, kiedy komunikacja szwankuje.


Słowa kluczowe


komunikacja społeczna; problem samoodnośności; model transmisyjny; skuteczna komunikacja; teoria komunikacji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


ARYSTOTELES. Metafizyka. Tłum. K. Leśniak. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1983. ISBN 83-01-04592-2.

Doré, G., Bürger, G. A. Przygody barona Munchhausena. Tłum. M. J. Januszkiewicz. Poznań: Vesper, 2011. ISBN 978-83-7731-029-8.

KULCZYCKI, E. Teoretyzowanie komunikacji. Poznań: Wydaw. Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2013. ISBN 978-83-7092-122-4.

WINKIN, I. Antropologia komunikacji. Od teorii do badań terenowych. Tłum. A. Karpowicz. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. ISBN 978-83-235-0290-6.