Długoterminowe przechowywanie cyfrowego dziedzictwa kulturowego

Tomasz Parkoła

Abstrakt


Autor podkreśla wagę długoterminowej archiwizacji zasobów cyfrowych, za pomocą praktycznych przykładów i przypadków, z którymi mają do czynienia korzystający z bibliotek cyfrowych. Przestawia osiągnięcia zagranicznych i polskich ośrodków w tym zakresie, podaje standardy i instytucje, które je opracowują, przytacza szereg narzędzi, które wspierają te procesy.


Słowa kluczowe


biblioteki cyfrowe; digitalizacja; długoterminowe przechowywanie; digitalizacja, biblioteki cyfrowe;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


MAZUREK, C., WERLA, M., Federacja Bibliotek Cyfrowych – studium przypadku. W: Biblioteki cyfrowe, red. M. Janiak, M. Krakowska, M. Próchnicka, Warszawa 2012 str. 449. ISBN 978-83-61464-70-9.

FARIA, L, BECKER, C., DURETEC K, FERREIRA, M., RAMALHO, J., C., Supporting the preservation lifecycle in repositories, [w:] Open Repositories 2013, Charlottetown, Canada, 8-12 July 2013.

KULOVATIS, H., RAUBER, A., KUGLER, A., BRANTL, BEINERT, T., SCHOGER, A., From TIFF to JPEG 2000?, [w:] D-Lib Magazine. Listopad/grudzień 2009. Tom 15 Numer 11/12.

MAZUREK, C., WERLA, M., PARKOŁA, T., dArceo: Usługi długoterminowego przechowywania danych źródłowych [w:] Wokół zagadnień trwałej ochrony zasobów cyfrowych. Red. A. Januszko-Szakiel, Kraków 2013, str. 101.

WERLA, M., Koncepcja systemu trwałych identyfikatorów internetowych dla obiektów dziedzictwa kulturowego. Dostęp online [09.01.2015]: http://digitalizacja.nimoz.pl/uploads/zalaczniki/system_trwalych_identyfikatorow_NIMOZ_2013.pdf.

PARKOŁA, T. MAZUREK, C., WERLA, M., Rozwój bibliotek cyfrowych w Polsce. IX Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Szkół Wyższych Niepublicznych “Partnerzy bibliotek”, 20 – 21 wrzesień, 2007. Firma Księgarska Wiesława Juszczaka, Łódź, 2008. ISBN 978-83-925616-0-6. „Partnerzy bibliotek. Model komunikacji z otoczeniem”, str. 239-246.

Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS) . Magenta Book. Wydanie 2, 2012. Dostęp online [17.12.2014]: http://dlib.org/dlib/november09/kulovits/11kulovits.html.

BRZEŹNIAK, M., MEYER, N., MIKOŁAJCZAK, R., JANKOWSKI, G., JANKOWSKI, M., Popular Backup/Archival Service and its Application for the Archival of the Network Traffic in the PIONIER Academic Network, [w:] Computational Methods in Science and Technology, 2010, Special Issue, str. 109.