Konteksty długoterminowej archiwizacji

Aleksander Radwański

Abstrakt


Autor porusza zagadnienie długotrwałego przechowywania zasobów i jego kontekstów. Dochodzi do wniosku, że długoterminowa archiwizacja powinna być powiązana z innymi zagadnieniami dostępu do zasobów cyfrowych, takimi jak powtórne wykorzystanie i łączenie danych. Sprzyja to racjonalnemu wykorzystaniu środków publicznych.


Słowa kluczowe


długoterminowa archiwizacja; powtórne użycie; łączenie danych; środki publiczne;

Pełny tekst:

PDF