Innowacyjny = dostępny, otwarty, aktualny

Greta Gorgoń, Lech Dulian

Abstrakt


Autorzy tego artykułu zastanawiają się nad wieloma pytaniami związanymi z innowacyjnością, pojęcie to wg nich oznacza dziś wszystko i nic. Pytają: Czy próba zasypania przepaści między analogowym a cyfrowym światem to innowacyjność? Czy stworzenie przez instytucję strony internetowej, spełniającej wysokie standardy funkcjonalne i estetyczne, zasługuje na miano innowacji? Gdzie kończy się nadrabianie zaległości w stosunku do świata nowych mediów i technologii, a gdzie naprawdę zaczyna się tworzenie rozwiązań o zupeł­nie nowej jakości? W Małopolskim Instytucie Kultury innowacja to proces, w wyniku którego udostępniana jest wiedza i zasoby, przyczyniające się do tworzenia nowych obiegów kultury.


Słowa kluczowe


innowacje; otwarte oprogramowanie; wolne licencje; udostępnianie zasobów; dziedzictwo kulturowe; edukacja; otwarta kultura;

Pełny tekst:

PDF