Portal Wirtualne Muzea Małopolski – nowa jakość prezentacji dziedzic-twa w sieci

Alicja Sułkowska-Kądziołka

Abstrakt


Autorka przedstawiła założenia i realizację projektu Wirtualne Muzea Małopolski, który jest jednym z bardziej kompleksowych podejść do digitalizacji i prezentacji muzealiów w internecie.


Słowa kluczowe


wirtualne muzeum; muzealia; Małopolski Instytut Kultury; projekty unijne

Pełny tekst:

PDF