Napster i nie tylko: muzyka cyfrowa przekształca system produkcji i wykorzystania muzyki w subkulturach DIY

Jhessica Reia

Abstrakt


Dystrybucja muzyki w trybie on-line uległa zmianom, odkąd w roku 1999 pojawił się Na­pster, i z pewnością wywarła pewien wpływ na produkcję muzyczną, dystrybucję i wykorzystanie mu­zyki oraz dynami­kę współdzielenia się nią, szczególnie wśród subkultur nieprzerwanie działają­cych na marginesie prze­mysłu muzycznego. Niniejszy referat ma na celu omówienie sposobu, w jaki pojawienie się Napstera utoro­wało drogę dla produkcji, współdzielenia i użytkowania muzyki, co przy­niosło korzyści kulturom młodzieżo­wym w Brazylii, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności straight edge w São Paulo. Artykuł opiera się na badaniach terenowych przeprowadzonych w latach 2011–2013, w których muzyka on-line była dominującym przedmiotem analizy. Nawet po 30 latach swojego istnienia ruch straight edge wciąż ma na swoim koncie znaczące osiągnięcia na festiwalach muzycznych i w muzycznej produkcji w stylu DIY, potwierdzając fakt, że internet — od Napstera po sieci społecznościowe — zwiększył jego dostęp do mię­dzynarodowej sceny i zespołów muzycznych (głównie poprzez pobieranie muzyki, zarówno uprawnione, jak i bezprawne), a także po­służył jako okno, w którym każdy mógł prezentować swoją muzykę światu. Muzyka on-line odgrywa kluczową rolę w ruchu straight edge w São Paulo: niektóre zespoły nie są w stanie wydać płyt LP, ale mogą udostępnić je w internecie potencjalnym zainteresowanym oraz przyjaciołom. Co więcej, interesu­jące jest również współistnienie różnych form dystrybucji, gdyż występują wśród nich zarówno muzyka cyfrow­a, jak i płyty winylowe. Ponadto ważne w tym kontekście są dyskusje toczące się wokół pirac­twa i nielegalnego udostępniania plików cyfrowych, podkreślające punkt widzenia członków ruchu straight edge na prawo autorskie — zarówno ich własne, jak i innych.


Słowa kluczowe


muzyka on-line; Napster; subkultury Brazylii; Verdurada; DIY; hardcore punk;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Michael Azerrad, 2001. Our band could be your life: scenes from the American rock under­ground 1981–1991. Boston: Little, Brown.

Yochai Benkler, 2006. The wealth of networks: How social production transforms markets and free­dom. New Haven, Conn.: Yale University Press.

Mark Coleman, 2005. Playback: From the Victrola to MP3, 100 years of music, machines, and money. Cambridge, Mass.: Da Capo Press.

Christopher Driver, 2011. Embodying hardcore: rethinking ‘subcultural’ authenticities, Journal of Youth Studies, vol. 14, nr 8, pp. 975–990. doi: http://dx.doi.org/10.1080/13676261.2011.617733, accessed on 10 September 2014.

Kevin Dunn, 2008.“Never mind the bollocks: the punk rock politics of global communication, Re­view of International Studies, vol. 34, suppl. S1, pp. 193–210. DOI: http://dx.­doi.org/10.1017/S0260210508007869, accessed on 10 September 2014.

Patryk Galuszka, 2012. Netlabels and democratization of the recording industry, First Monday, vol. 17, nr 7, at http://firstmonday.org/article/view/3770/3278, accessed 24 May 2014. DOI: http://dx.doi.org/10.5210/fm.v17i7.3770, accessed on 10 September 2014.

Ross Haenfler, 2006. Straight edge: Clean-living youth, hardcore punk, and social change. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press.

Joseph Menn, 2003. All the rave: The rise and fall of Shawn Fanning’s Napster. New York: Crown Business.

Alan O’Connor, 2008. Punk record labels and the struggle for autonomy: The emergence of DIY. Lanham, Md.: Lexington Books.

Sarah Thornton, 1996. Club cultures: Music, media, and subcultural capital. Hanover, N.H.: Univer­sity Press of New England.

Robert Wood, 2006. Straightedge youth: Complexity and contradictions of a subculture. Syra­cuse, N.Y.: Syracuse University Press.